1000 riešení 11-12/2019 - Ukončenie exekúcii, RZZP, Dlhodobý hmotný majetok eBook

Excelsiorportofino.it 1000 riešení 11-12/2019 - Ukončenie exekúcii, RZZP, Dlhodobý hmotný majetok Image
POPIS

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy. Prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne novelizované zákony.Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú.Ukončenie starých exekúciiNový zákon o ukončení niektorých exekučných konaní vymedzuje, aké exekúcie by mali byť zastavené, či je možné podať opätovný návrh na vymáhanie exekúcie, pričom rieši aj otázku, kto nahradí trovy exekúcie, a čo v prípade, ak trovy nahradené nebudú. Zákon sa týka exekučných konaní, ktoré začali pred 1. aprílom 2017, označuje ich ako tzv. staré exekúcie, ktoré však budú zastavené, ak je splnená niektorá zo zákonných podmienok. V prípadoch z praxe sa dočítate, o aké podmienky ide.Obsah:- Ukončenie niektorých exekučných konaní – nový zákon- Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia- Dlhodobý hmotný majetok - odpisovanie- Dane v praxi – ZDP, DPH, Automobil v podnikaní, Odpisy- Účtovníctvo – JÚ, PÚ- Personalistika a mzdy – Zákonník práce, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady- Právo a podnikateľ – Právo- Verejná správa

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU 1000 riešení 11-12/2019 - Ukončenie exekúcii, RZZP, Dlhodobý hmotný majetok.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR none

Trávit čas knihou 1000 riešení 11-12/2019 - Ukončenie exekúcii, RZZP, Dlhodobý hmotný majetok! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu 1000 riešení 11-12/2019 - Ukončenie exekúcii, RZZP, Dlhodobý hmotný majetok a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Odborná a populárno-náučná literatúra - Najlacnejšie knihy ...

Knihy a filmy s ketegórie Zákony, zbierky zákonov na Najlacnejšie knihy online

1000 odpovedi na 1000 otazek | NEJRYCHLEJŠÍ.CZ

Knihy a filmy s ketegórie Odborná a populárno-náučná literatúra na Najlacnejšie knihy online

Vojenská příručka přežití.pdf

Encyklopedie léčivých hub.pdf

Aprílové slnko.pdf

Zlato Inků.pdf

Bol som detský špión.pdf

Dítě a mateřská škola.pdf

Manuál - Lieky registrované v Slovenskej republike 2009.pdf

Zlobilky.pdf

Rozprávky ostrihané na ježka.pdf

Rozličnosti o slovenčine.pdf

Orlové smrti.pdf

Real Life - Intermediate - Pracovní sešit.pdf

Elektrické nářadí pro stavbu.pdf

Případ Marie Navarové.pdf

Tom a Jerry: Konec Hry!.pdf

Čeština pro rusky hovořící.pdf

Cizinec v cizí zemi.pdf