Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka eBook

Excelsiorportofino.it Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka Image
POPIS

Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského zákoníku. Předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. neupravoval – vyjma stanovených případů (např. vydržení) – nabytí nemovitosti od nevlastníka, přičemž prakticky po celou dobu jeho platnosti byla právní (soudní) prací respektována zásada, že na základě pouhé dobré víry v zápis v katastru nemovitostí nelze nabýt vlastnické právo k nemovitosti. Autor v publikaci stručně popisuje vývoj judikatury v předmětné materii, která postupně na půdě Ústavního soudu vyústila v závěr připouštějící nabytí nemovitosti od nevlastníka tzv. dobrověrným nabyvatelem. Publikace zachycuje judikatorní tenzi mezi Ústavním soudem a Nejvyšším soudem a snaží se vyložit podstatné argumenty, které měly vliv na odlišnost této judikatury. Publikace se stane jistě cennou příručkou pro všechny, kteří se věnují právní úpravě nemovitostí a mají zájem o ucelenější vhled do předmětné problematiky.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Pavel Vrcha

Trávit čas knihou Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Leges Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí ...

Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského zákoníku. Předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. neupravoval - vyjma stanovených případů (např. vydržení) - nabytí nemovitosti od nevlastníka, přičemž prakticky po celou dobu jeho platnosti byla ...

ÚS: Nabytí nemovitosti zapsané v katastru od nevlastníka

O dlouhodobém sporu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu o možnost nabytí vlastnického práva k nemovitosti pouze na základě dobré víry kupujícího ve správnost zápisu vlastnického práva prodávajícího k převáděné nemovitosti v katastru nemovitostí (tj. o možnosti tzv. nabytí nemovitosti od nevlastníka) jsme na těchto stránkách již informovali.

Moje mesto.pdf

Až k prolití krve.pdf

Svet koní.pdf

Štěpanice.pdf

Z ľudovej kultúry Turca.pdf

Veľký snár.pdf

Vládcové obchodu 3: Sjednocený klan.pdf

Conan: Bélitin tanec smrti.pdf

Scarlet.pdf

Důkazy duchovních zákonů.pdf

Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích.pdf

Exorcista.pdf

Auta: Z pohádky do pohádky.pdf

Stromy a jejich léčivá moc.pdf

Guľa má aj hrany.pdf

Zrádná úskalí němčiny.pdf

České Budějovice pod hákovým křížem.pdf