Biologická a sociální dimenze člověka eBook

Excelsiorportofino.it Biologická a sociální dimenze člověka Image
POPIS

Přírodní vědy zahrnující například genetiku, neurofyziologii nebo etologii na straně jedné a sociální a humanitní vědy na straně druhé dosáhly dnes takové konceptuální přesnosti a metodologické a epistemologické zralosti, že jejich vzájemná izolace či dokonce animozita by představovaly anachronickou překážku rozvoje lidského poznání.Katedra antropologie FF ZČU v Plzni se prostřednictvím pořádání pravidelných interdisciplinárních sympozií a vydávání sborníků snaží vytvořit platformu pro intelektuální setkávání a plodnou inspiraci mezi sociokulturním a biologickým pólem současného antropologického myšlení.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Biologická a sociální dimenze člověka.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2006
AUTOR Ivo T. Budil

Trávit čas knihou Biologická a sociální dimenze člověka! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Biologická a sociální dimenze člověka a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Biologická a sociální dimenze člověka : [sborník příspěvků ...

Klára Bezděčková, Biologická ochrana rostlin, Grada, 2001; Libor Vítek, Martin Fusek, Jaroslav Blahoš, Biologická léčiva - teoretické základy a klinická praxe, Grada, 2012; Ivo T. Budil, Vladimír Blažek, Biologická a sociální dimenze člověka, Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2006

PDF Praktická teologie pro sociální pracovníky

Všechny informace o produktu Kniha Biologická a sociální dimenze člověka Kolb Josef, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Biologická a sociální dimenze člověka Kolb Josef.

Hanns a Rudolf.pdf

Tranzitivní ekonomiky.pdf

Assassin's Creed: Odysea.pdf

Hravá angličtina pre najmenších.pdf

Evropské veřejné právo.pdf

Za tajomstvami zrúcanín II.pdf

Bez jablka.pdf

Nelítostný boj 1975 - 1985.pdf

Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl.pdf

Boss všetkých bossov - Mikuláš Černák.pdf

Dcery Španělska.pdf

Zajímavá zapojení 1.pdf

Angličtina 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia Way to Win.pdf