Zástavní právo eBook

Excelsiorportofino.it Zástavní právo Image
POPIS

Jedná se podrobný komentář k jednotlivým ustanovením právní úpravy zástavního práva v občanském zákoníku včetně vybrané judikatury publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Komentář využijí ve své praxi především advokáti, soudci, rozhodci, právníci v soukromé sféře, ve státní správě a samosprávě a studenti vysokých škol s právním zaměřením.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Zástavní právo.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Lukáš Vymazal

Zástavní právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lukáš Vymazal. Přečtěte si s námi knihu Zástavní právo na excelsiorportofino.it

Zástavní právo, Oddíl 3 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 ...

Oddíl 3 Zástavní právo Pododdíl 1 Obecná ustanovení § 1309 (1) Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, § 1310 (1) Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Budoucí zástavní právo bude zřejmě nejčastěji užito v souvislosti s nabytím nemovitostí, proto i tento článek hovoří o nemovitostech. Budoucí zástavní právo lze však využít ke zřízení zástavního práva na jakékoliv věci, movité i nemovité, hmotné i nehmotné, zapsané i nezapsané ve veřejném seznamu.

Novelizovaný Exekučný poriadok a nový Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní.pdf

Koncepcia subjektu a viery u S. Kierkegaarda a D. Bonhoeffera.pdf

Kukla motýla.pdf

Kým nás láska nerozdelí: Nachádzania.pdf

Nové lidstvo v nás.pdf

Paříž.pdf

Měsíc mysli úplně kulatý.pdf

Nočné mory!.pdf

Snehulienka - Čarovné zvuky.pdf

Matematika - Procenta, trojčlenka.pdf

Z leta vanie cestovanie.pdf

Přepad zajateckého tábora v Cabanatuanu.pdf

Zlobivá Amélie!.pdf

Nepokrč záclony, keď budeš hľadať ploštice.pdf

Detská ilustrovaná encyklopédia V. - Naša vlasť.pdf

Prečo mama pije + Prečo mama nadáva (kolekcia).pdf