Zástavní právo eBook

Excelsiorportofino.it Zástavní právo Image
POPIS

Jedná se podrobný komentář k jednotlivým ustanovením právní úpravy zástavního práva v občanském zákoníku včetně vybrané judikatury publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Komentář využijí ve své praxi především advokáti, soudci, rozhodci, právníci v soukromé sféře, ve státní správě a samosprávě a studenti vysokých škol s právním zaměřením.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Zástavní právo.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Lukáš Vymazal

Trávit čas knihou Zástavní právo! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Zástavní právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Zákaz zatížení nemovistosti | KPP

Nelze též než připomenout, že soudcovské či exekutorské zástavní právo nese účinky obdobné jako zástavní právo zřízené smluvně dle § 1309 o. z., a tudíž nelze mít pochybností, že ani zde nemůže být osoba zástavního věřitele zároveň i vlastníkem zástavy (zástavcem).

Promlčení zástavního práva a zajištěná pohledávk | epravo.cz

Toto zástavní právo naleznete zapsané v části C listu vlastnictví, a je důsledkem dluhu vlastníka nemovitosti vůči státu. Může se jednat např. o důsledek neplacení sociálního či zdravotního pojištění, nedoplatku na dani apod. Při neuhrazení tohoto dluhu může pak dojít až k nařízení exekuce na nemovitost dlužníka.

Lynčování.pdf

Divomág.pdf

Alena Antonová.pdf

Kronika zániku Evropy 1984-2054.pdf

Norr, ochraňuj Britániu!.pdf

50 receptů pro štíhlou linii.pdf

Hatšepsut, vládkyně Egypta.pdf

Objavujeme svet! Na stavbe.pdf

Západ a ti druzí.pdf

Operační centrum - Zákon války.pdf

Oceánem na kře ledové.pdf

Přírodní látky a jejich biologická aktivita 3.pdf

Hledače kovů.pdf

Strašák a armáda zlodějů.pdf

Čti+ Lenka a Pavlík jsou kamarádi.pdf

Krv na snehu.pdf

Drak sa vracia.pdf

České, moravské a slezské zámky.pdf

Nespavosť alebo plus mínus štyri steny.pdf

Čado.pdf