Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 eBook

Excelsiorportofino.it Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 Image
POPIS

Dějiny dělnictvapřed rokem 1989 sice představovaly v proklamativní rovině jeden ze základních úkolů tzv. marxistického dějepisectví, ale jejich tehdejší výzkum byl již dopředu degradován politickým zadáním.Anotovaná kolektivní monografie, která vznikla ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Opavě, pokrývá klíčové desetiletí, ve kterém sezásadním způsobem proměnil původní charakter československé republiky. Z metodologického hlediska bylo dělnictvo nahlíženo jako zaměstnanecká skupina, která zahrnuje jedince se stejným pracovním zařazením. V této podobě pak také vstupuje do dějin jako objekt politiky nebo uvědomělý aktér, jehož zájmy reprezentují odborové organizace a konkrétní politické strany.Z tematického hlediska publikace pokrývá problematiku vývoje českého politického systému, odborového hnutí, pracovních podmínek, sociálních konfliktů aživotní situace dělnictva v letech 1938 – 1948. Monografie je založena na systematickém výzkumupramenů, který byl prováděn v českých, moravských a slezských archivech.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2020
AUTOR Stanislav kokoška

Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Stanislav kokoška. Přečtěte si s námi knihu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 na excelsiorportofino.it

* 1938-1948 | Knihy.ABZ.cz

Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882 - 1989 . Autor Jiří Jindra sleduje vývoj vědecké disciplíny, která doznala v polarografii, tj. v součásti elektrochemie a fyzikální chemie, světového úspěchu udělením Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému roku 1959.

Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 ...

Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948 - Janák Dušan, Kokoška Stanislav - Dějiny dělnictva před rokem 1989 sice představovaly v proklamativní rovině jeden ze základních úkolů tzv. marxistického dějepisectví, ale jejich tehdejší výz

Spirit Animals 3: Pokrvné puto.pdf

Mimovládne neziskové organizácie.pdf

Unesco - Svetové dedičstvo Slovenska.pdf

Námořní letectvo.pdf

Správná pětka v sovím doupěti.pdf

1000 divů Slovenska.pdf

Angličtina pro malé školáky.pdf

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky.pdf

Marketing podle cílových skupin.pdf

Žena pro třetího krále.pdf