Finančný lízing v praxi eBook

Excelsiorportofino.it Finančný lízing v praxi Image
POPIS

V publikácií je podrobne spracovaná problematika finančného lízingu z daňového a účtovného aspektu. Do publikácie sú zaradené aj dôležité právne predpisy upravujúce zmeny účtovania finančného prenájmu. PODROBNÝ OBSAH PUBLIKÁCIE:* Finančný prenájom z hľadiska zákona o daniz príjmov* Finančný prenájom z hľadiska zákona o DPH* Finančný prenájom z hľadiska zákona o účtovníctve* Zmluvy uzatvorené do 31.12.2003* Zmluvy uzatvorené od 1.1.2004* Postúpenie finančného prenájmu* Predčasné ukončenie finančného prenájmu* Zahraničný lízingPrávne predpisy:* úplné znenie zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctvev znení zákona 562/2003 Z.z. a zákona č.561/2004 Z.z.* postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcichv sústave jednoduchého účtovníctva* postupy účtovanie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Finančný lízing v praxi.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2005
AUTOR Jana Turóciová

Trávit čas knihou Finančný lízing v praxi! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Finančný lízing v praxi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Finančný lízing ako spôsob obstarania majetku | Podnikajte.sk

Finančný prenájmom definuje zákon o dani z príjmu 595/2003 Z.z. v paragrafe 2 (s) ako obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej ...

Lízing v praxi - operatívny a finančný prenájom | Wolters ...

Finančný lízing. Finančný lízing je forma obstarania vecí, ktorá je podnikateľmi stále viac využívaná. Príspevok ponúka pohľad na danú problematiku cez daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, účtovanie v jednoduchom aj v podvojnom účtovníctve a s poukázaním na možosť spätného lízingu.

Účtovníctvo pre neziskové organizácie na rok 2015.pdf

Minecraft: Kroniky Woodswordu - Vítejte ve hře!.pdf

Elégie o Sedembolestnej.pdf

Panna - vašich 12 neodolatelných vlastností.pdf

Tahák do kapsy ABECEDA - Praváci.pdf

Kronika o Velké Moravě.pdf

Matematická analýza nejen pro fyziky IV..pdf

Červený pavilon.pdf

Myjava a okolie z neba.pdf

Hokej 2004-2005.pdf