Marketing v cestovním ruchu eBook

Excelsiorportofino.it Marketing v cestovním ruchu Image
POPIS

V praktické a čtivé publikaci se dozvíte, jak aplikovat marketing v jednotlivých sektorech cestovního ruchu: v cestovních kancelářích a agenturách, v ubytovacích, stravovacích a dopravních službách i v turistických destinacích. Od principů marketingu a podnikatelských koncepcí, zvláštností marketingu služeb a neziskových organizací autorka pokračuje k podrobnějšímu výkladu jednotlivých kroků marketingového řízení a jeho informačního zajištění marketingovým informačním systémem. Zvláštní pozornost věnuje různým podobám marketingového mixu a jednotlivým nástrojům rozšířeného klasického marketingového mixu v oblasti služeb cestovního ruchu, kterými jsou produkt, cena, distribuce a místo prodeje, marketingová komunikace, tvorba balíčků služeb, tvorba programů, spolupráce, procesy a především lidé, kteří se na tvorbě a distribuci služeb podílejí a ovlivňují je. Text obsahuje nejen nejnovější teoretické poznatky, ale je doplněn i mnoha příklady a případovými studiemi z české a zahraniční praxe.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Marketing v cestovním ruchu.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
AUTOR Dagmar Jakubíková

Marketing v cestovním ruchu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dagmar Jakubíková. Přečtěte si s námi knihu Marketing v cestovním ruchu na excelsiorportofino.it

Rozšířený marketingový mix pro cestovní ruch - 8P

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 o právech cestujících v letecké dopravě Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 159/1999 Sb, o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu

Reklama v cestovním ruchu - Univerzita Hradec Králové

Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci 2., aktualizované a rozšířené vydání TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4894. publikaci Odborně recenzovali: Doc. Ing. Jana Boučková, CSc ...

Deň, keď pastelky dali výpoveď.pdf

Farmakoterapie dyslipidemie.pdf

Prečarovaný psík.pdf

Čisté zviera.pdf

Management znalostních pracovníků.pdf

Kurz výroby šperků.pdf

Notovníček (český jazyk).pdf

Čirina - Balíček 3 ks.pdf

Nezabudni na mňa.pdf

Dějiny amerického národa.pdf

Piráti Karibiku: Na Konci sveta.pdf

Poslední poklona Sherlocka Holmese.pdf

Informační válka.pdf