Město Sušice a jeho poddaní eBook

Excelsiorportofino.it Město Sušice a jeho poddaní Image
POPIS

Rozsáhlá publikace je příspěvkem k problematice hospodářského vývoje českých zeměpanských měst v pobělohorské době, konkrétně k vzniku, rozsahu a významu jejich vrchnostenských aktivit. Tento fenomén je zasazen do obecného vývoje, ale především je zkoumán na příkladu konkrétního města – Sušice v jihozápadních Čechách. Růst sušického městského velkostatku začal s husitskými válkami a územního maxima dosáhl před rokem 1547, kdy Sušice ovládala 28 vsí, jejich dílů a dvorů o asi 225 usedlých. Následkem účasti na prvním stavovském odboji přišla konfiskacemi o téměř všechny své poddanské vesnice a jen pozvolna je získávala nazpět, takže do Bílé hory se město spokojovalo jen s pasivním hospodářským využitím, intenzivnější formy začalo zavádět až po třicetileté válce, kdy na sušickém panství postupně vyrostlo sedm poplužních dvorů a vrchnostenský pivovar. Připojená analýza dobového účetního materiálu názorně ukazuje, jak peněžní příjmy právě z těchto provozů zajišťovaly hospodářskou rovnováhu města.O to hůře měšťané přijímali reformy Josefa II., které vrchnostenskou půdu rozdělily poddaným. Ti se bránili převodu svých povinností z hotových peněz na odvody obilí, čímž docházelo mezi nimi a sušickou městskou vrchností k dlouholetému sporu. Kniha je doprovozena tabulkovými i textovými přílohami, barevnou obrazovou přílohou a důkladnými rejstříky. Vychází ve spolupráci s městem Sušice a Západočeskou univerzitou v Plzni.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Město Sušice a jeho poddaní.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Jan Lhoták

Trávit čas knihou Město Sušice a jeho poddaní! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Město Sušice a jeho poddaní a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Město Sušice a jeho poddaní - Jan Lhoták, 2018, pevná ...

Město Sušice a jeho poddaní - K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku kniha od: Jan Lhoták

Kniha Město Sušice a jeho poddaní | Moja-Kniha.sk

Kniha Město Sušice a jeho poddaní(Jan Lhoták) za skvelú cenu v internetovom kníhkupectve moja-kniha.sk. Objavte aj ďalšie knihy najlacnejšie na internete. +421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)

Reinhard Heydrich.pdf

Posudkové lékařství.pdf

Kontrola kvality na stavbách (2. diel).pdf

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ.pdf

Oprášené etudy vonící luftem.pdf

Výstřel.pdf

Strategický manažment.pdf

Polibek smrti.pdf

Marketing očima světových marketing manažerů.pdf

V tieni smrti Alžbety Báthoriovej.pdf

Portréty v ostnatém drátu.pdf

Ku-ku! Jen po mně vztáhněte ruku!.pdf

365+1 Sudoku.pdf

Bridž - převážně vážně.pdf

Prsatý muž a zloděj příběhů.pdf