Homília ako žáner a text eBook

Excelsiorportofino.it Homília ako žáner a text Image
POPIS

Monografia Homília ako žáner a text prináša pomerne komplexný obraz o úrovni homílií na Slovensku v súčasnosti, ako aj o kvantitatívnej a kvalitatívnej hodnote náboženskej komunikácie. Okrem primárne sledovaných jazykovo-štylistických, textologických a komunikačných otázok sa v práci funkčne prezentujú úvahy o hodnotových dimenziách homílie, jej významového a výrazového posolstva v nábožensko-kresťanskom kreovaní človeka súčasnosti. Jej monografickým spracovaním sa funkčne uplatní nielen v lingvistickom prostredí, v teórii a praxi vo výchove teológov na teologických fakultách, ale aj pri príprave každého textu, ktorý má byť kvalitný a zmysluplný.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Homília ako žáner a text.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
AUTOR Katarína Bieleková

Trávit čas knihou Homília ako žáner a text! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Homília ako žáner a text a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Homílie rok A :: Farnosť Jelenec

1. Cleaning: the secondary adjustments, specified in the opening statements, will be eliminated from the surface of the plaster. The cleaning was realised mostly by mechanical means considering condition of older layers. Cement plaster and seals were removed, stonework was cleaned of dust and impurities.

Literárne druhy a žánre rozdelenie ~ Literatúra - ZONES.SK

Ako stav či zmenu stavu, ... Rozhlasová hra je literárno - dramatický žáner. Text je založený na dialógu. Môže byť napísaná na motívy rozprávky, báje alebo iného prozaického diela. Vzniká v nej dramatický konflikt, ktorý vytvára dramatické napätie. Využívajú sa v nej zvukové efekty, pretože je to audiálne umenie ...

Život a smrt ve stínu pyramid.pdf

Moje jedlo.pdf

W.I.T.C.H. - Aká je Hay Lin.pdf

Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie.pdf

Antika a kresťanstvo.pdf

V Tvých rukou.pdf

Útěk.pdf

Jeden z nás.pdf

Pražský cintorín.pdf

Dvanáctá karta.pdf

Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948.pdf

Filosofie.pdf

Dobrú noc!.pdf

Dysfunkce kloubu IV..pdf

Zbraně, šerm a mečíři (CD-ROM).pdf

Daňové plánovanie a daňové výdavky.pdf

Stopy v temnotě.pdf

Chvilky s pravopisem.pdf

Šesť stupňov.pdf