Homília ako žáner a text eBook

Excelsiorportofino.it Homília ako žáner a text Image
POPIS

Monografia Homília ako žáner a text prináša pomerne komplexný obraz o úrovni homílií na Slovensku v súčasnosti, ako aj o kvantitatívnej a kvalitatívnej hodnote náboženskej komunikácie. Okrem primárne sledovaných jazykovo-štylistických, textologických a komunikačných otázok sa v práci funkčne prezentujú úvahy o hodnotových dimenziách homílie, jej významového a výrazového posolstva v nábožensko-kresťanskom kreovaní človeka súčasnosti. Jej monografickým spracovaním sa funkčne uplatní nielen v lingvistickom prostredí, v teórii a praxi vo výchove teológov na teologických fakultách, ale aj pri príprave každého textu, ktorý má byť kvalitný a zmysluplný.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Homília ako žáner a text.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
AUTOR Katarína Bieleková

Hledáte knihu Homília ako žáner a text? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Katarína Bieleková? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Pop (hudobný žáner) - Wikipédia

Web homilie.eu má iba jeden cieľ - pomôcť tým, ktorí každý deň pracujú s Božím Slovom. Tým, ktorí ako Panna Mária to Slovo prijímajú do svojho srdca, rozjímajú o ňom, podľa neho žijú a potom to Slovo predávajú ďalším a ďalším.

Slavka Adamčíková: Web stránka | Základná škola Sídl. SNP ...

- obľúbený žáner stredovekej i barokovej literatúry Bájka - malý žáner epiky - vyslovuje mravné ponaučenie, vysmieva sa zlu - postavy - zvieratá alebo rastliny, ktoré konajú ako ľudia Báj (mýtus) - odráža primitívny názor človeka na svet, nevysvetliteľné prírodné javy človek

Radost ze zahrady.pdf

Aktualizácia II/3 2019 – Úplné znenie zákonov po novele.pdf

Ježíš - vnitřní učitel.pdf

Sluha dvou pánů.pdf

Nenechte se šikanovat kolegou.pdf

Minerální vody České republiky.pdf

Star Trek: Romulandská válka.pdf

Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě.pdf

Kniha posvätných miest.pdf

Stopy zveri.pdf