České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století eBook

Excelsiorportofino.it České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století Image
POPIS

Zatímco první díl knihy České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století se věnoval spíše politickým dějinám, sledoval počátky přemyslovské moci a zabýval se snahou Přemyslovců získat pro svůj rod co nejprestižnější postavení v rámci říše, bude druhý díl věnován praktičtějším problémům. Viděli jsme, jak vnímali české země říšští kronikáři a jak tento obraz "Boheman" v raně středověkých pramenech mohl přispívat k utváření jejich identity. Jaké praktické doklady vzájemné komunikace mezi českými zeměmi a říše ale máme? Na tuto otázku bude me odpovídat s pomocí stop, které po sobě zanechal kult svatého Václava, konkrétně se budeme zabývat slavnostními svěceními kostelů, kde byly chovány jeho ostatky, vydáme se i po stopách rukopisů václavských legend. Vazby se však odrážejí i v hmotné kultuře. Cenným vodítkem jsou zde zejména stavby, jejichž studiem historikové umění dokládají přítomnost vzorů a vedou nás nepřímo k poznání vzájemného transferu myšlenek i pracovních postupů. Jak je to s možným vlivem kultury jižní a východní kultury nastiňuje na příkladě sporu o staroslověnskou liturgii a písemnictví následující kapitola. Vláda a moc jsou důležité jevy společenského života. Jaké byly asi hranice knížecí moci? Jaké prostředky kníže využíval k vládě, komu vládl a co jej limitovalo při výkonu moci? To je série otázek, jež vždy hýbala humanitními obory a i dnes rozviřuje diskusi mezi domácími medievisty. Určitá vodítka nabízí trojice kapitol, které se jednak zabývají staršími diskusemi, jednak praktickými limity života v raném středověku, jednak strukturou tehdejší společnosti a její dynamikou. Nikdo nemůže zpochybnit význam írkve ve středověku. Proto bude následující dvojice kapitol věnována jednak vzniku základních církevních struktur (biskupství, počátky farní organizace), jednak počátkům a rozvoji klášterního života. Knihu uzavře komentovaná bibliografie.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
AUTOR David Kalhous

Hledáte knihu České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je David Kalhous? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Ceske zeme za prvnich premyslovcu v 10 12 stoleti i dil ...

Objednávejte knihu České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století I.díl v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků

České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století

Objednávejte knihu České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století I.díl v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků

Dezert nie je hriech.pdf

Čínské uzly.pdf

Magický svět.pdf

Nervy.pdf

Celý den se nic nestane.pdf

Dopisy Mileně.pdf

Pohřbení.pdf

Lev, čarodějnice a skříň.pdf

Když dětem nejde čtení 3.pdf

Stroje na stavbe.pdf

Čtrnáct svatých pomocníků.pdf

Divoká nevesta.pdf