Vyhľadávanie informácií eBook

Excelsiorportofino.it Vyhľadávanie informácií Image
POPIS

Učebný text sa venuje jednej z dôležitých oblastí súčasnej informatiky, ktorou je vyhľadávanie iformácií.Učebný text je určený študentom informatického zamerania na vysokých školách technického, prírodovedného a ekonomického smeru, najmä však študentom Fakulty informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde je predmet Vyhľadávanie informácií povinne voliteľným predmetom inžinierskeho štúdia pre študijné programy Softvérové inžinierstvo a informačné systémy

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Vyhľadávanie informácií.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Martin Šeleng

Vyhľadávanie informácií je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Šeleng. Přečtěte si s námi knihu Vyhľadávanie informácií na excelsiorportofino.it

Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri ...

Vitajte na webovom sídle Registra priestorových informácií (RPI) RPI poskytuje v zmysle legislatívnych požiadaviek INSPIRE priestor pre poskytovateľov priestorových údajov a súvisiacich služieb (geozdroje) pre ich dokumentáciu prostredníctvom metaúdajov ako aj užívateľov pre ich vyhľadávanie a následné využívanie.. Informačný systém zároveň za Slovenskú republiku ...

Vyhľadávanie informácií - Populárne versus vedecké a ...

Vyhľadávanie informácií (Information Retrieval) Nova wiki stranka predmetu Posledná zmena: 28.1.2008 Výučba predmetu na: FIIT STU Prednášky: 3 hodiny týždenne Projektová práca / cvičenia: 1 hodina týždenne formou konzultácií Zabezpečuje: Michal Laclavík, Martin Šeleng Pracovisko: UISAV miesnosť 312 Skúška. Obsah skúšky PPT; Skúška 2008 - zadanie

Zákon směnečný a šekový - 1. díl, směnky.pdf

Marie Antoinetta - Strmý pád.pdf

Štěstí na míru.pdf

Královna stínů.pdf

Rozlúštenie slobodomurárskeho kódu.pdf

Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.pdf

Tom Jones.pdf

Vražda v blázinci.pdf

Anatomie vraždy.pdf

Za hranicami viery.pdf

Strategické řízení.pdf

Hravá písanka 1 (III. díl).pdf

Hirošima a zrod atomového věku.pdf

Hradní kaple.pdf

Velká kniha o matce a dítěti.pdf