Kulturální teorie eBook

Excelsiorportofino.it Kulturální teorie Image
POPIS

Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí – jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia médií přináší průřez všemi sociálně-filozofickými teoriemi, jež zájem o dění při výrobě nahradily zájmem o dění v kultuře. Čtenář se tak seznámí s teoriemi jednotlivých škol a jejich představitelů, v poslední části pak s tématy typickými pro současnou kulturální analýzu. Publikace je určena pro vysokoškolské studenty, doktorandy, učitele oborů sociologie, kulturální studia, filozofie, mediální a komunikační studia.Autoři jsou vysokoškolští učitelé sociologie, kulturní sociologie, filozofie, mediálních a komunikačních studií.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Kulturální teorie.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Tim Edwards

Trávit čas knihou Kulturální teorie! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Kulturální teorie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kulturální teorie - Edwards Tim | Knihy Dobrovský

Kulturální teorie . Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí - jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii.Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia ...

Kulturální teorie - Tim Edwards | Knihy na Martinus.cz

Kulturální studia jsou interdisciplinárním zkoumáním vztahů současné kultury a společnosti, jde tedy o mezioborové studium či analýzu vztahů symbolických a sociálních praktik spojující kulturní aspekty z antropologie, dějin umění, literární vědy, medialistiky, lingvistiky, etnologie atd. v různých kombinacích. Nejedná se však o kulturní antropologii či ...

Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom.pdf

999 uměleckých děl, která musíte znát.pdf

Dublin.pdf

Ohnivý drak.pdf

Lucemburkové.pdf

Helena Růžičková osobně.pdf

Rubáš pro arcibiskupa.pdf

V bouři vášně.pdf

Toddler Punk.pdf

Hravá technika 6.pdf

Tekov krásny, čilejkársky.pdf

Skopje 1:15 000.pdf

Angličtina pro samouky.pdf