Kulturální teorie eBook

Excelsiorportofino.it Kulturální teorie Image
POPIS

Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí – jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia médií přináší průřez všemi sociálně-filozofickými teoriemi, jež zájem o dění při výrobě nahradily zájmem o dění v kultuře. Čtenář se tak seznámí s teoriemi jednotlivých škol a jejich představitelů, v poslední části pak s tématy typickými pro současnou kulturální analýzu. Publikace je určena pro vysokoškolské studenty, doktorandy, učitele oborů sociologie, kulturální studia, filozofie, mediální a komunikační studia.Autoři jsou vysokoškolští učitelé sociologie, kulturní sociologie, filozofie, mediálních a komunikačních studií.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Kulturální teorie.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Tim Edwards

Trávit čas knihou Kulturální teorie! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Kulturální teorie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kulturální teorie / Edwards

Sociální teorie a kulturální studia1: dva typy interdisciplinárního přístupu JAN BALON* Filozofický ústav AV ČR, Praha Social Theory and Cultural Studies: Two Types of Interdisciplinary Approach Abstract: This article looks at social theory and cultural studies as the two types

Birminghamská škola - Wikipedie

Kniha Kulturální teorie: Klasické a současné přístupy na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Kulturální teorie: Klasické a...

Dvojdomy.pdf

Vaříme s Bleskem 1.pdf

Svatyně.pdf

Epic.pdf

Pentcho.pdf

Psíček + Ovečka (Kolekcia 2 minileporiel).pdf

Rezonancie duší.pdf

21 osobností českého herectví.pdf

Farebná India.pdf

Modré z nebe.pdf

Co my jen víme!?.pdf