Matematické modely pro manažerské rozhodování eBook

Excelsiorportofino.it Matematické modely pro manažerské rozhodování Image
POPIS

Druhé vydání monografie pokračuje v trendu zachycení aktuálního vývoje metod na podporu rozhodování. Ke klasickým modelovým přístupům zpracovaným v předchozím vydání byly přidány aktuální přístupy k řešení problematiky řízení zásob, a to zejména pro výrobky se sporadickou poptávkou. Dále byly doplněny poznatky z oblasti Agent-Based modelování a jejich využití při návrhu a optimalizaci dodavatelských systémů. Součástí monografie je opět databáze řešených příkladů zpracovaných v MS Excel, která je dostupná ke stažení na webových stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, viz výše. Tato databáze doznala oproti předchozí verzi významných změn, a to zejména co do počtu pokrytých tematických okruhů. Publikace má sloužit primárně studentům vysokých škol, z nichž část najde uplatnění i ve firmách zabývajících se vývojem a zaváděním softwarové podpory rozhodování a bude potřebovat znát i dostupné algoritmy řešení modelů a jejich vlastností. Očekáváme také, že bude stejně jako předchozí vydání motivací pro manažery společností k tomu, aby více využívali popisovaných metod ve vlastní řídicí praxi.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Matematické modely pro manažerské rozhodování.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Ivan Gros

Hledáte knihu Matematické modely pro manažerské rozhodování? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Ivan Gros? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Matematické modely pro manažerské rozhodování - - Megaknihy.cz

Matematické modely pro manažerské rozhodování. 2. vydání. Gros Ivan, Dyntar Jakub. České vysoké učení technické v Praze , 2015

Matematicke modelovani | Sleviste.cz

• Styly manažerského rozhodování, skupinové versus konsenzuální rozhodování. • Metody operačního výzkumu pro podporu manažerského rozhodování. • Matematické programování jako nástroj optimalizace rozhodovacích procesů. • Strukturální analýza, Leontiefovy hmotné a hodnotové výrobně-spotřební modely.

Psyché.pdf

Ozubí Reguly XII..pdf

Slová, ktoré pomáhajú.pdf

Vedenie a riadenie s.r.o. (ročné predplatné).pdf

Deník knihkupce.pdf

Práca.pdf

Bílá věž.pdf

Kumihimo - Originální doplňky.pdf

Max Ring.pdf

Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života.pdf

Ultramaratonec.pdf

Muka v ráji.pdf