Kulturní historie eBook

Excelsiorportofino.it Kulturní historie Image
POPIS

Kniha je stručným a čtivým úvodem do disciplíny zvané kulturní historie. Definuje kulturní historii, seznamuje s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými tématy a otázkami, hlavními představiteli a díly, a to v celosvětovém měřítku. Autor, který je emeritním profesorem tohoto oboru na univerzitě v Cambridgi, sleduje vývoj této disciplíny od tzv. klasického období (1800, 1950), přes reakci marxistů a následnou renesanci tohoto oboru v 70. letech 20. století (tzv. nová kulturní historie) až do současnosti. Pozornost je věnována také vztahu mezi kulturní historií a příbuznými vědními disciplínami, z nichž některé se z ní vyvinuly a postupně se osamostatnily. Nechybí ani zamyšlení nad budoucností kulturní historie či chronologický přehled stěžejních děl tohoto oboru od počátků a do dnešní doby.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Kulturní historie.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
AUTOR Peter Burke

Kulturní historie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Burke. Přečtěte si s námi knihu Kulturní historie na excelsiorportofino.it

Kulturní historie jihočeské krajiny, místa paměti - ÚOP ...

Kniha je stručným a čtivým úvodem do disciplíny zvané kulturní historie. Definuje kulturní historii, seznamuje s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými tématy a otázkami, hlavními představiteli a díly, a to v celosvětovém měřítku.

Kulturní historie — PSK

Kulturní památka je v Česku nemovitá nebo movitá věc, případně jejich soubor, který za ni vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., pokud splňuje tato kritéria: . je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako ...

Nejslavnější bombardéry.pdf

Samé krásné věci.pdf

Glosár pojmov /Glossary.pdf

Katalóg projektových riešení 2010.pdf

Ground Zero.pdf

Róziny dcery.pdf

Případ pohřešovaného.pdf

Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska.pdf

Choď za svojím snom.pdf

Jediná noc.pdf

Ale.pdf

Penzijní teorie a politika.pdf

My Little Pony: Kniha módy.pdf

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.pdf

Rádi kreslíme s veverkou.pdf

Kdo v přírodě čaruje.pdf

Kronika Slovenska 1.pdf

Maťko a Kubko.pdf

Operace Cowboy.pdf