Akcionářské dohody eBook

Excelsiorportofino.it Akcionářské dohody Image
POPIS

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu.Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah knihy ukazuje na široký záběr. Část první se věnuje akcionářským dohodám všeobecně, část druhá se zabývá akcionářskými dohodami a převody účasti na společnosti, následuje část třetí, v níž jsou obsaženy kapitoly zaměřené na vztah akcionářských dohod a správu a řízení obchodních společností. Závěrečná část pak čtenářům přibližuje právní úpravu akcionářských dohod v Polsku, Nizozemsku, Anglii či Německu.Cílem publikace je pokusit se do právního prostředí přinést ucelenější pohled na jev, který většina odborné veřejnosti běžné zná a v praxi používá, ale který zatím nenašel komplexnější ukotvení a neprošel diskurzem.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Akcionářské dohody.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
AUTOR Bohumil Havel

Trávit čas knihou Akcionářské dohody! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Akcionářské dohody a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Akcionářské dohody | Dumknihy.cz - knihy po všech stránkách

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu. Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah knihy ukazuje na široký záběr.

PDF KAPITOLA 2 - Wolters Kluwer

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu. Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah knihy ukazuje na široký záběr.

Paměť větru.pdf

Za čas a prostor.pdf

Prvá predlekárska pomoc.pdf

Rozprávky pre deti so samolepkami.pdf

Slovenčina po deviatacky.pdf

Stratená.pdf

Bazény.pdf

Moje prvé Montessori karty: 123.pdf

500 paleo receptů.pdf

Hravá gramatika - Slovenský jazyk pre 3. ročník.pdf

Wicca: Kniha stínů.pdf

Brevíř 2011.pdf

Dokážeme to!.pdf

Bojazlivé verše.pdf