Oceňovanie podnikov eBook

Excelsiorportofino.it Oceňovanie podnikov Image
POPIS

Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných trhov) a dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúci Katedry ekonómie a financií prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. je poskytnúť ucelený pohľad na základnú metódu oceňovania firiem - metódu diskontovaných peňažných tokov (DCF metóda). V publikácii je ponechaný priestor aj pre vysvetlenie ostatných prístupov oceňovania podnikov, ktoré sa v praxi používajú (metódy cenových násobkov, metóda účtovnej hodnoty a dividendový diskontný model). Kniha ponúka teoretické vymedzenia, ako aj praktické aplikácie oceňovacích techník. Je tu poukázané na základné postupy ocenenia firiem, ako napr. na finančné plánovanie, určenie vhodnej diskontnej sadzby, či výpočet tzv. pokračujúcej hodnoty. Ocenenie nehmotného majetku firiem je v súčasnosti stredobodom diskusií akademickej, ako aj odbornej verejnosti. Aj tejto kategórii aktív je venovaný v publikácii značný priestor, nakoľko podiel hodnoty nehmotných aktív na celkovej hodnote firiem významne rastie. Legislatívna úprava oceňovania firiem na Slovensku je v publikácii rovnako podrobne rozobraná. V posledných kapitolách je na praktickom príklade ocenenia firmy Apple Inc. čitateľovi predostretý možný spôsob využitia ocenenia firmy metódou DCF pre účely výpočtu hodnoty verejne obchodovanej spoločnosti. Táto publikácia je určená tak študentom Fakulty managementu Univerzity Komenského, ako aj širokej odbornej verejnosti.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Oceňovanie podnikov.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Jozef Komorník

Oceňovanie podnikov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Komorník. Přečtěte si s námi knihu Oceňovanie podnikov na excelsiorportofino.it

MUDr. Ludmila Říhová s.r.o. - Oční ordinace - Praha 2 ...

Oceňovanie podnikov . 15,45 € Pri nákupe nad 49 € máte poštovné zadarmo ...

Oceňovanie podnikov - Martin Vozár, Jozef Komorník ...

Oceňovanie podnikov - Martin Vozár, Jozef Komorník . Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných trhov) a dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a ...

Vaříme s Bleskem 1.pdf

Skleněný oceán.pdf

Za čas a prostor.pdf

Přešticko – Dolní Lukavice.pdf

Jak se navždy zbavit paniky, úzkosti a strachu.pdf

Dvojdomy.pdf

Odovzdať sa Ježišovi.pdf

Udírny a uzení ryb.pdf

Poldové.pdf

Jak přežít a nenaštvat lékaře.pdf

Všude dobře, doma nejlíp.pdf

Šelmy.pdf

Případ Kláry P..pdf

Psíček + Ovečka (Kolekcia 2 minileporiel).pdf

Koně - Praktická encyklopedie.pdf