Autorský zákon eBook

Excelsiorportofino.it Autorský zákon Image
POPIS

- Mezinárodní úmluvy o autorském právu- Ochrana výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací- Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl- Neperiodické publikace- Periodický tisk- Státní fond kultury České republiky- Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie- Provozování rozhlasového a televizního vysílání- Ochrana hospodářské soutěže- Regulace reklamy

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Autorský zákon.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
AUTOR none

Autorský zákon je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Autorský zákon na excelsiorportofino.it

Ministerstvo kultúry SR - Nový autorský zákon

Autorský zákon je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který Parlament České republiky přijal 7. dubna 2000 a který nabyl účinnosti dnem 1. prosince roku 2000.. Tento zákon řeší autorské právo a právní problémy s ním související.

Autorský zákon - Dílo audiovizuální - Podnikatel.cz

Označení stránky: autorský zákon, nový autorský zákon, autorský zákon 121 2000 sb, zákon č. 121/2000 sb., 121/2000, zákon č. 121/2000 Sb, 100 odst. 5 autorského zákona č.121/2000 Sb, § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb., Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, Autorský zákon aktuální

Kúzelné mandaly s farebnými samolepkami (fialová).pdf

15 dní so svätou Katarínou Labouré a Zázračná medaila.pdf

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě.pdf

Lisabon.pdf

Skandální.pdf

Gemer.pdf

Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost.pdf

Radšej vždy.pdf

Rozruch v škole na Kavuličovej ulici.pdf

Patrioti.pdf

Drak a diamant.pdf

Pletení košíků 2.pdf

Krásná vězeňkyně.pdf

Řím.pdf

Sušené květiny.pdf