Analýza a prognóza vo financiách eBook

Excelsiorportofino.it Analýza a prognóza vo financiách Image
POPIS

Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov a zvolených príkladov. Ide najmä o ilustráciu väzby teoretických poznatkov z oblasti financií, medzinárodných financií, verejných financií a z makroekonómie, s reálnymi procesmi prebiehajúcimi na finančných trhoch a vo verejných financiách. Prezentované sú vybrané reprezentatívne modely, ktoré sú v súčasnosti aplikované pri analyzovaní a prognózovaní kľúčových indikátorov finančných trhov, verejných financií, finančných časových radov a makroekonomických rámcov. Učebnica je doplnená príkladmi, ktoré ilustrujú možnosti uplatnenia regresných/ekonometrických modelov pri analýzach a prognózach vo financiách.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Analýza a prognóza vo financiách.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Pavol Ochotnický

Trávit čas knihou Analýza a prognóza vo financiách! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Analýza a prognóza vo financiách a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

přednáška: Analýza a prognóza vo financiách - vypracované ...

Knihy, filmy a hry v internetovej predajni Vydavateľstva Matice slovenskej. Klenoty slovenskej literatúry, odborné knižky i detská literatúra. Zĺavy až 50%.

Kniha: Analýza a prognóza vo financiách (Pavol Ochotnický ...

Analýza a prognóza vo financiách vedenie cvičení a seminárov, prednášky Október 2002 - Október 2006 Národohospodárska Fakulta, Ekonomická Univerzita v Bratislave Engineering Mathematics I vedenie cvičení a seminárov Február 2007 - Máj 2009

Blanokřídlí České republiky I..pdf

Egypt.pdf

Příklady z právní praxe pro SŠ.pdf

Stropkov a okolie.pdf

Bílá cesta.pdf

Kriminologie.pdf

Nevysvětlené záhady.pdf

Petrichor.pdf

Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton.pdf

Šašin!! Japonská fotografie 19. století.pdf

Lživé kameny z Marrakéše.pdf

Sedmero zastavení u klíčové dírky.pdf

Závratě a poruchy rovnováhy ve stáří.pdf

Apoštolské cesty Benedikta XVI..pdf