Obchodné právo eBook

Excelsiorportofino.it Obchodné právo Image
POPIS

Publikácia obsahuje základné a vybrané predpisy súvisiace s obchodným právom v ich úplných zneniach, rozdelené do týchto častí:A. Základné predpisyB. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnomC. Prepravné poriadky a niektoré medzinárodné dohovory o prepraveD. Živnostenské podnikanie E. Protimonopolné právoF. Priemyselné práva a súvisiace predpisy G. Konkurz a vyrovnanieH. Hospodársky zákonník a zákon o štátnom podnikuI. Obchodné a priemyselné komory J. Právo cenných papierov a burzy K. Zahraničnoobchodná činnosťL. CenyM. Devízové predpisyN. Technické normy, metrológia, štátne skúšobníctvo a puncovníctvoO. Privatizácia Z. Vecný register

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Obchodné právo.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
AUTOR none

Trávit čas knihou Obchodné právo! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Obchodné právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Obchodné právo | Xprávo

Obchodné právo je osobitná časť súkromného práva; súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti.Obchodné právo je súbor predpisov upravujúcich postavenie podnikateľov, obchodné zaväzkové vzťahy, ako aj niektoré vzťahy súvisiace s podnikaním.

Obchodné právo | Ťaháky-referáty.sk

Obchodné právo - právny poriadok (dynamický inštitút - vzťah)- právo verejné - ak je v právnom vzťahu štát, štát má na zreteli záujmy verejnosti- právo súkromné - štát do tejto oblasti hovorí len v extrém. konfliktných prípadoch - zaoberá sa ním občiansky (upravuje vzťahy medzi občanmi) a obchodný zákonník (upravuje vzťahy medzi podnikateľmi)

Tajná služba.pdf

Asterix XXIX - XXXII.pdf

Odpustila jsem.pdf

Deti z Bullerbynu.pdf

Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí.pdf

Na křižovatce osudů.pdf

Život je teď.pdf

Motoride Expedition Egypt 2006.pdf

Třikrát Jerry Cotton - Past.pdf

DRG v praxi.pdf

Jeviště Japanu.pdf

.pdf

Otáznik je polovica srdca.pdf

Pěstujeme rostliny k sušení.pdf

Moderní farmakoterapie v neurologii.pdf

Island.pdf

Letní hlasy.pdf

Moderní organizační architektura.pdf