Jak na smlouvy - Pracovní právo eBook

Excelsiorportofino.it Jak na smlouvy - Pracovní právo Image
POPIS

Pohromadě najdete všechny stěžejní smlouvy z oblasti pracovního práva, které se v praxi používají takřka denně – ať již jde o zastupování, mzdu, pracovní poměr, volno, výpověď, závazky, odpovědnost i další. Ke každé ze smluv je připojen krátký a přehledný komentář, který vysvětluje co si ohlídat a na co nezapomenout.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Jak na smlouvy - Pracovní právo.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2000
AUTOR Milan Galvas

Trávit čas knihou Jak na smlouvy - Pracovní právo! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Jak na smlouvy - Pracovní právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Pracovní smlouva: co musí obsahovat a na co si dát pozor

Pracovní poměr je založen na stabilním, smluvním pracovněprávním vztahu, který je možné měnit jen na základě dohody smluvních stran, nebo podle právní úpravy v Zákoníku práce. Ten ve svých paragrafech 40 - 47 uvádí, jak lze obsah pracovní smlouvy měnit.

Pracovní právo - poradna - Bezplatná právní poradna online ...

Obecná pravidla odstoupení platí i pro moľnost odstoupení od pracovní smlouvy. Podle § 34 odst. 4 ZP je vąak moľné od pracovní smlouvy odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce.Jakmile zaměstnanec do práce nastoupí, odstoupit od pracovní smlouvy, a to jak v případě smluvně dohodnutého odstoupení, tak i v případě, kdy to umoľňuje § 34 odst. 3 ZP, není ...

Missa pastoralis.pdf

50 her pro vaši kočku i pro vás.pdf

Kazateľ.pdf

Neymar.pdf

Paličkování.pdf

Hello Kitty: Kresli a navrhuj!.pdf

Štrukturovaný přístup k řešení problémů 8D.pdf

Červený kríž na Slovensku v rokoch 1919 - 1938.pdf

Nebe v hubě 2.pdf

Pohádkové uspávanky.pdf

Ohnivé znamenie (s podpisom autora).pdf

Poruchy učení.pdf

Jak se píšou dějiny.pdf

Sociálna sonda 2 v koncepcii Veroniky Rónaiovej.pdf

Delenie materiálu.pdf

Očistné techniky.pdf