Fenomén Vatikán eBook

Excelsiorportofino.it Fenomén Vatikán Image
POPIS

Základní témata knihy Fenomén Vatikán formulují její podtituly – idea, dějiny a současnost papežství – diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán. Kniha má čtyři kapitoly, jimž je předeslán Úvod vysvětlující blíže téma studie a rozvržení její látky. Zejména rozvádí, proč papežové neodvozují svůj vliv v oblasti mezinárodních vztahů od svého postavení hlavy Městského státu Vatikánu, a proč naopak veškerý význam Vatikánu ve světové politice je založen výhradně na postavení hlavy katolické církve jako duchovního vůdce.První kapitola se zabývá otázkou, proč a v jakém smyslu je papež hlavou největší z křesťanských církví. Druhá kapitola podává historický přehled vývoje instituce papežství v jeho vztahu ke „světské moci“, státům a jejich vládcům; tento vztah sleduje od počátku dějin křesťanství až do zániku církevního státu v roce 1870. Třetí kapitola předvádí moderní podobu církevního státu (vzniklou v roce 1929), v níž je tento útvar ještě zřetelněji než jeho předchůdce podřízen výkonu náboženského poslání svých vládců – papežů. Výklad o strukturách a orgánech dvojjediné instituce Vatikánu-Svatého stolce, o jejím mezinárodním postavení, smlouvách se státy i o výkonech proslulé vatikánské diplomacie je východiskem k zachycení nejnovějších dějin papežství i role, kterou tato instituce hraje v současném světě. Čtvrtá kapitola (České země a Vatikán) si všímá minulosti i přítomnosti vztahů mezi římským stolcem a českým národem v jejich politickém i náboženském rozměru.Do jednotlivých kapitol jsou zařazeny exkursy analyzující podrobněji některé zvlášť pozoruhodné nebo kontroverzní problémy z dějin a současnosti papežství. Druhé vydání nemění podstatu ani uspořádání díla. Vedle drobných stylistických úprav či korektur obsahu přináší především doplňky: nevelké v Úvodu a prvních dvou kapitolách, zatímco třetí a čtvrtou obohacuje o podrobný výklad nejvýznamnějších událostí historie papežství v období posledního desetiletí.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Fenomén Vatikán.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
AUTOR František X. Halas

Trávit čas knihou Fenomén Vatikán! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Fenomén Vatikán a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

František X. Halas - Wikipedie

Fenomén Vatikán levně 8 Kč (1967) MiNr. 528 - 530 ** - Vatikán - 50. výročí marianského zjevení: Fatima Vatikán - poštovní známky

Dějiny Vatikánu - Wikipedie

Podobné jednotky. Fenomén Vatikán : idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, České země a Vatikán / Hlavní autor: Halas, František X., 1937- Vydáno: (2004) Vatikán : [tajemství a poklady Svatého města] / Hlavní autor: Collins, Michael, 1960- Vydáno: (2009)

Súhrn fyziky - pre stredné školy.pdf

Zápisky z lochu.pdf

Endeavour.pdf

NaOčte sa gramatiku po anglicky.pdf

Moja cesta ne-obyčajného človeka.pdf

Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl.pdf

Mystická zvířata.pdf

Zdenka Braunerová.pdf

Povstanie roku 1944.pdf

Trofej.pdf

Německo, Central Europe - tranzit 1:750 000 1: 2 000 000.pdf

Kroniky o Drussovi.pdf