Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich eBook

Excelsiorportofino.it Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Image
POPIS

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční instituty trestního práva. Současně nová právní úprava zaznamenává výraznou formalizaci správního trestání po stránce procesní. To přináší zvýšené nároky na odbornost úředních osob, které budou novou úpravu aplikovat. Nový komentář přináší praktické návody k postupu podle nového přestupkového řádu vycházející z dosavadní praxe autorů. Výklad ke každému ustanovení je přehledně členěn podle jednotlivých institutů. Komentář doplňuje důvodová zpráva a přehled použitelné správní judikatury. Komentář je určen především pověřeným úředním osobám, které budou o přestupcích rozhodovat.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Petr Vytopil

Hledáte knihu Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Petr Vytopil? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Nový zákon o přestupcích - zavedení institutů tr | epravo.cz

K novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a omezení principu ústnosti . autor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D. publikováno: 30.09.2016 Soudce Nejvyššího správního soudu Petr Průcha výstižně konstatuje, že při úpravě správního trestání máme co do činění s institutem tzv. správně-právní odpovědnosti.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich | Knihy ...

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nabyl účinnosti 1. 7. 2017. V současné době je v legislativním procesu novela zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.Obsahem semináře budou tedy také informace o této novele.

Učenci.pdf

Poklady egyptského umění.pdf

Roary - závodní auto: Hrací sešit a omalovánky 1.pdf

Válečné nálezy - Česko 2.pdf

Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících.pdf

Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.pdf

Hukvaldy.pdf

Anna a Elsa: Tajemný ctitel.pdf

Proč se lidé neléčí a jak mohou.pdf

Indická kuchyně.pdf

Malá země.pdf

Čarovný výlet.pdf

Atlantida : Ďáblovo moře.pdf

Leví kráľ - Kniha s puzzle.pdf

Biologie pro biomedicínské inženýrství I. díl.pdf

Technika Lestera Hortona v obrazech.pdf