Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny eBook

Excelsiorportofino.it Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny Image
POPIS

Příručka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dítě může být ohroženo špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných blízkých osob. Hodnocení rodiny má ukázat, nakolik je prostředí rodiny pro dítě příznivé, případně nepříznivé. Autoři dávají určitá doporučení; dělají to však s vědomím, že je profesionálové budou přizpůsobovat svým potřebám. Cílem publikace je umožnit odborníkům, kteří v pomáhajících profesích pracují s rodinami, aby se seznámili se změnami podoby rodiny, s využitelnými obecnými teoriemi rodiny, s relevantními současnými názory na rodičovství, partnerství a sourozenectví, s teritoriálním chováním rodiny, ekonomickým chováním rodiny a s vnějšími vztahy rodiny. Text rovněž zahrnuje problematiku norem a postupů pro hodnocení vývojové úrovně dítěte a nasycení jeho potřeb, postupy pro plánování práce s dítětem a rodinou. Kniha se dotýká také problematiky ústavní péče a náhradní rodinné péče. Příručka je určena pro sociální pracovníky, psychology, pedagogy, psychiatry, pediatry, soudce apod. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek učí na katedře sociální práce FF UK v Praze, pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut, zabýval se výzkumy školství, mládeže a organizací programů pro rizikové děti a dospívající. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací i populárních knih (Mládež a delikvence, Slovník sociální práce, Rodina jako instituce a vztahová síť). PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální práce FF UK v Praze, členkou občanského sdružení Člověk hledá člověka, které se zaměřuje na práci s dětmi v ústavních zařízeních, pěstounskou péči a na práci s ohroženými dětmi. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Hana Pazlarová

Hledáte knihu Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Hana Pazlarová? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Sociální práce | Podpora rodiny | Nakladatelství Portál

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová ...

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny - Oldřich Matoušek ...

4MATOUŠEK, Oldřich aPAZLAROVÁ, Hana.Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-textu plánování péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7367-739-8. str. 11-14 5MATOUŠEK, Oldřich aPAZLAROVÁ, Hana.Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-textu plánování péče. Ref.2, str. 13-14

Kuchařka při onemocnění jater.pdf

V tieni brazílskych pralesov - expedícia 1.pdf

Velkej frajer Nate 7.pdf

Šesť mŕtvych na ceste do Mníchova.pdf

13. komnata II..pdf

Tomáš a jeho kamaráti: 1001 samolepiek.pdf

Urozená dáma.pdf

JavaScript.pdf

Záhada trojfarebnej mačky.pdf

Báječní podvodníci.pdf

Vzťahonómia.pdf

Posledný Tam Tam.pdf

Zákony 2010/II..pdf

Matka vykúpených.pdf

Estetika 20. století.pdf

Americká vojenská letadla 2. světové války.pdf