Evropská unie - odvětví a infrastruktura eBook

Excelsiorportofino.it Evropská unie - odvětví a infrastruktura Image
POPIS

Strategie postupného sblížení a podle možností i vstupu naší země do EU staví před tvůrce české hospodářské politiky požadavek, že český ekonomický systém musí být co nejvíce harmonizován již od počátku se systémem EU. Proto je nutné konkrétní systém hospodaření EU poznat, abychom na něj dokázali co nejplynuleji navázat. Příručka, kterou má čtenář před sebou, je shrnujícím i interpretujícím globálním pohledem na evropský průmysl, zemědělství a infrastrukturu. V první části se zabývá posunem tzv. průmyslové společnosti ke společnosti informační se všemi důsledky tohoto posunu, druhá část je věnována srovnání odvětvové a technologické infrastruktury EU a ČR, třetí část analyzuje, jakou úlohu bude při slučování EU hrát vědecko-technický rozvoj, poslední čtvrtá kapitola se zamýšlí nad souvislostmi infrastruktury ČR s evropskými. Publikace EU – odvětví a infrastruktura je určena jak pro vysokoškolské studenty, tak pro manažery z nejrůznějších odvětví. Je jednou ze sedmi z tzv. řady EU – vstup do Evropy se stává stále hmatatelnější skutečností a vyvolává řadu otevřených otázek v oblasti ekonomiky, obchodu, práva, marketingu ad. Na požadavek jejich komplexnějšího zpracování reagovali autoři – odborníci z vysokých škol v Brně a následně potom i vydavatel – Computer Press a.s.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Evropská unie - odvětví a infrastruktura.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2001
AUTOR Marie Jurová

Trávit čas knihou Evropská unie - odvětví a infrastruktura! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Evropská unie - odvětví a infrastruktura a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kritická infrastruktura

Kniha Evropská unie - odvětví a infrastruktura iba za 0,00 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.

Eu&Já | What Is the European Union?

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE. EVROPSKÁ KOMISE. Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8957 - Silver Lake/ZPG) (Text s významem pro EHP) (2018/C 398/01) Dne . 29. června 2018 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky . a prohlásit jej

Kruhy v obilí.pdf

Námořní astronavigace.pdf

Mossad.pdf

Najkrajší svet rozprávok.pdf

Labyrint pohybu.pdf

Oui!.pdf

Bartolomějové.pdf

Poradím si s matematikou 3.pdf

Muslimové v Česku.pdf

Hlási sa Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica….pdf

Krtek.pdf

Veľký obrázkový slovník slovensko-anglicko-nemecký.pdf

Jedenáct prezidentů.pdf

Tajemná země Rondo: Klíč.pdf

Tisíc bělošek.pdf

Výbor kodikologických rozprav a studií.pdf