Tu stojím, inak nemôžem… eBook

Excelsiorportofino.it Tu stojím, inak nemôžem… Image
POPIS

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) společně se Slovenským státním archivem v Bratislavě vydali publikaci připomínající 500. výročí vzniku luterské reformace. Po obsahové stránce jde o badatelský počin, který spojil řadu dalších vysokoškolských, historických, teologických i archivních pracovišť českých a především slovenských. Přináší nečernobílý pohled na titulní téma z různých hledisek prezentovaných více než dvaceti autory. Historický a archivářský přístup k jeho zpracování rozšiřují též specialisté na archeologii a heraldiku. Časový rozptyl příspěvků je též značný: publikace zahrnuje studie věnované méně známým, avšak stále aktuálním, traktátům Martina Luthera z první čtvrtiny 16. století, dále se věnuje vlivu reformace na uherskou společnost ve století 17., protireformaci a podstatným momentům ze života reformovaných církví v období probuzení slovenského národního živlu ve století 19., kdy docházelo k četným konfliktním situacím s maďarským vedením církví. Emancipace reformovaných komunit v Horních Uhrách a pocit sounáležitosti s českým živlem podstatnou měrou přispěly koncem první světové války ke vzniku a rozvoji společného státu, samostatné Československé republiky. Nezanedbatelnou součást publikace představují studie věnované perzekuci církví ve 20. století, v období nástupu totalitních režimů. Zde se především uplatnili autoři z ÚSTR. Obtížným momentům společné národní i církevní historie v období rozbití a okupace česká a moravské části ČSR se věnuje příspěvek Martina Jindry Cesta k zákazu Církve československé (husitské) na Slovensku v roce 1939. Stanislava Vodičková se zabývá spontánně vzniklým mezináboženským dialogem a spoluprací duchovních vězněných v nelidských podmínkách nacistického koncentračního tábora Dachau (Ekumenismus v koncentračním táboře Dachau).

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Tu stojím, inak nemôžem….pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Lucia Szőczová

Hledáte knihu Tu stojím, inak nemôžem…? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Lucia Szőczová? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

"Tu stojím, inak nemôžem…". Reformácia od počiatkov do ...

Markéta Doležalová, Lenka Pavlíková, Lucia Szőczová: „Tu stojím, inak nemôžem…". Reformácia od počiatkov do súčasnosti. Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) společně se Slovenským státním archivem v Bratislavě vydali publikaci připomínající 500. výročí vzniku luterské reformace.

PDF Online Tu stojím, inak nemôžem…: Reformácia od ...

Autor knihy: Markéta Doležalová; Lenka Pavlíková; Lucia Szőczová; kol., Téma/žánr: reformace - rekatolizace -- Slovensko -- 16.-18. století - evangelíci a katolíci - interkonfesijní vztahy -- Slovensko -- 17.-20. století - interkonfesijní vztahy - katolicismus -- 17.-20. století - evangelictví - stát a církev -- Slovensko - stát a církev -- Česko - náboženská ...

Různí lidé.pdf

Pisár.pdf

Stolovanie 2.pdf

Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku.pdf

Objevujeme svět! Ovoce.pdf

Manželovo tajomstvo.pdf

Fotografování v kostce.pdf

Astrofyzika pre zaneprázdnených + Listy od astrofyzika (Kolekcia).pdf

Lumpen románik.pdf

Čtení.pdf

Soužití s partnerem po mrtvici.pdf