Mechanika vonkajších silových vedení eBook

Excelsiorportofino.it Mechanika vonkajších silových vedení Image
POPIS

Predložená vysokoškolská učebnica Mechanika vonkajších silových vedení podáva systematicky, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov v oblasti mechaniky vonkajších silových vedení a ďalších dôležitých súčastíelektrických vonkajších vedení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného prenosu elektrickej energie.Uvádza spôsoby riešeniamechanických pomerov pri návrhu vonkajších silových vedení, ktoré sú dôležité z prevádzkových dôvodov, nakoľko vedenie musí byť dostatočne odolné pri rôznych klimatických podmienkach a nesmie spôsobovať poruchy v dodávke elektrickej energie.Rieši vhodnú formu parametrov ako sú mechanické napätie či priehyb, ktoré vplývajú na ekonomickú hospodárnosť pri výstavbe, ale aj rekonštrukcii pôvodných elektrických vedení.Publikácia je svojim obsahom vhodnou literatúrou pre študentov technických univerzít študijných programov zameraných na elektroenergetiku a silnoprúdové inžinierstvo, žiakov stredných odborných škôl príslušného zamerania, ako aj pre pracovníkov v oblasti elektroenergetiky.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Mechanika vonkajších silových vedení.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Alena Otčenášová

Hledáte knihu Mechanika vonkajších silových vedení? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Alena Otčenášová? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

PPT - Mechanika vedení PowerPoint Presentation, free ...

Oblasť záujmu: EMC, nízkofrekvenčné rušenie, kvalita el. energie, napäťové charakteristky, mechanika vonkajších silových vedení Doktorandi:

STN 73 2901: 2015, Zhotovovanie vonkajších ...

12. Riešenie mechaniky vonkajších silových vedení v trojrozmernom priestore, inštitucionálny výskum na FEI TU v Košiciach 2000-2002. 13. Komplexné riešenie mechaniky kotevného poľa vonkajších silových vedení a jeho možná aplikácia, projekt VEGA þ. 1/7199/20 pre roky 2000-2002.

Účetní závěrka - Základ daně - Finanční analýza.pdf

Příprava vápenných malt v péči o stavební památky.pdf

50 slavných fotografií.pdf

Quartier libre Nouveau 2.pdf

Hraj sa so mnou.pdf

Když dětem nejde čtení 3.pdf

Anglie - jih.pdf

Procvičujeme si... Shoda přísudku s podmětem.pdf

Sedm zákonů peněz.pdf

Informační systémy v podnicích.pdf

Otoč se tváří ke slunci.pdf

Biologické základy chovu hospodářských zvířat.pdf

Základy finančného zdravia.pdf

Královnin nápadník.pdf

Nadané dítě.pdf

Obrazy světa.pdf

Vor Medúzy.pdf