Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů eBook

Excelsiorportofino.it Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů Image
POPIS

Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech. Nejde však jen o souhrn jednotlivostí, ale především o záměr prokázat působnost španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a kultury, zejména náboženské, na celé myšlenkové podhoubí české, tím spíše že značnou část novověké historie (16. až 18. stol.) byly Čechy, Morava i Španělsko pod vládou jedné dynastie, Habsburků.V knize se střídají důkladné rozbory uměleckohistorické, týkající se jak architektury, tak sochařství i malby, a neopomíjí se ani doklady přitažlivosti hispánské kultury období zlatého věku, ať už se jedná o ohlasy španělské humanistické vzdělanosti v českém prostředí či o mimořádně silné vlivy španělské oděvní módy na módu českou. Osobitou kapitolou je kult španělských světců, který proniká i do lidových vrstev. Vazby mezi Českým královstvím a vzdálenou zemí na Pyrenejském poloostrově v raném novověku nebyly dílem nahodilosti, stejně tak se nejednalo o pouta jednostranná, okrajová či úzce vymezená na jednu oblast života. Kniha tak čtenáři umožní, aby pestrou mozaiku sledované problematiky vnímal v její celistvosti.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Pavel Štěpánek

Trávit čas knihou Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a ...

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů Pavel Štěpánek Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech.

Pavel ŠTĚPÁNEK | Dumknihy.cz - knihy po všech stránkách

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů. Štěpánek, Pavel brožovaná, 284 str., 1. vydání vydáno: červen 2018 ISBN 9788024636719. Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech.

Prežiť Afganistan.pdf

Odvaha cítit.pdf

Andersenove rozprávky.pdf

Námořní pěchota (historie, současnost a budoucnost).pdf

Jak lépe kázat.pdf

Umenie povedať nie.pdf

Koktejly.pdf

Autá.pdf

Stanislav Tůma: Jiný pohled.pdf

Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie.pdf

Dane, účtovníctvo 12/2010.pdf

Molekulární kuchyně.pdf

Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století.pdf

Překvapivá fakta o zvířatech.pdf