Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii eBook

Excelsiorportofino.it Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii Image
POPIS

Publikace je historicky první monografií zaměřenou na použití intrakardiální echokardiografie u elektrofyziologických vyšetření a katétrových ablací v České republice. První kapitoly se zabývají ve stručnosti teoretickými aspekty použití ultrazvuku v lékařství, typy echokardiografických přístrojů a katétrů používaných na elektrofyziologickém sále a dále způsoby zobrazení a zavádění ultrazvukového katétru do jednotlivých srdečních oddílů. Další část knihy popisuje techniky zobrazení intrakardiálním ultrazvukem společně se všemi používanými projekcemi na srdeční síně, komory, chlopně a na další pro elektrofyziologa důležité struktury. Následuje kapitola o nejčastějších abnormalitách, se kterými se lze při vyšetření intrakardiálním ultrazvukem na sále setkat. Klíčové kapitoly popisují použití intrakardiální echokardiografie při transseptální punkci a při ablaci různých typů supraventrikulárních i komorových tachykardií. Závěr knihy je věnován diagnostice periprocedurálních komplikací a minimalizaci ionizujícího záření za pomocí intrakardiální echokardiografie a dalších moderních zobrazovacích metod. Publikace uvádí také celou řadu vlastních, dosud nepublikovaných výsledků. Echokardiografické obrázky jsou doplněny schématy, jež názorně ilustrují jednotlivé srdeční struktury. Statické obrázky jsou účelně doplněny videosekvencemi, jejichž zhlédnutí umožní čtenáři přesnější a „čitelnější“ představu echokardiografického zobrazení tam, kde to samotný statický obrázek neumožňuje. Knihu mohou využít elektrofyziologové, kteří již intrakardiální ultrazvuk začali používat, ale v echokardiografické endokardiální diagnostice se touží dále zdokonalit, anebo ti, kteří o jeho zavedení do rutinní praxe teprve uvažují. Po knize mohou sáhnout i sestry a technici pracující na elektrofyziologických sálech, kteří lékařům při jejich výkonech asistují a kteří mohou po zácviku samostatně nalézt všechny základní projekce.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
AUTOR Alan Bulava

Trávit čas knihou Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii ...

Úvodní stránka Učebnice Medicína, zdravotnictví Klasická medicína Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii + DVD Učebnice Předškolní výuka

Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii + DVD ...

> Odborná a naučná literatura > Zdravotnická literatura > Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii. Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii. Alan Bulava. Značka: GRADA Výrobní číslo: 978-80-247-5482-6 EAN: 9788024754826 ...

JA! Maturita - Němčina: Základní úroveň.pdf

Jún 1967.pdf

Emil Běžec.pdf

Bernhard Häring- Radosť byť redemptoristom.pdf

Osvobození od DPH.pdf

Neznámý Asimov I..pdf

Prozření.pdf

Sudoku do kapsy 3/2016.pdf

Edgar Cayce - Karma a reinkarnace.pdf

Všichni muži Kremlu.pdf

Finančné riadenie.pdf

DÚPP 12/2016.pdf

Analýza vraždy.pdf

Sbírka názorů na současné inscenování oper.pdf

Záznamy.pdf

Grailquest VII.pdf

Encyklopedie otázek a odpovědí.pdf

Dve staré ženy.pdf