Imaginace a myšlení ve hře dějin eBook

Excelsiorportofino.it Imaginace a myšlení ve hře dějin Image
POPIS

Vztah mezi myšlením a imaginací má zcela zásadní význam pro literaturu i filosofii. Kniha, v níž je konfrontováno středoevropské vnímání reality s myšlením sousedních kultur ovlivněných odlišnou historií.Nová kniha Jiřího Pechara (1929), estetika, literárního teoretika, filosofa a překladatele vřazuje český pohled na prolínání filosofie a literatury do kontextu světové tvorby a uvažování. Některé Pecharovy úvahy mají své východisko v nazírání na určitá literární díla nebo na určité literární osobnosti, ať je to v souvislosti se středověkým myšlením Dantova Božská komedie, v souvislosti s úsilím o kulturní syntézu Goethe, nebo v souvislosti s nejdramatičtějšími aspekty života jednotlivce i společnosti rozbor románových děl Tolstého a Dostojevského. Proustovo dílo dalo příležitost rozvinout jeho úvahy o prožitku toho, co se vymyká času, ale zároveň s tím i vazbě na vlastní já. S tématem imaginace souvisí ovšem i pasáž věnovaná Freudově interpretaci snů a vzpomínek z raného dětství, na kterou navazuje i úvaha o roli, jakou v určitých literárních dílech hrálo srovnání života a snu. V souvislosti s křesťanstvím a vírou Pechar vede také úvahy nad některými myšlenkami Jana Patočky. Skutečnost, že se v sledu jednotlivých partií knihy obráží i historie Evropy – se zvláštním zřetelem na historii českou, přemýšlí i nad někdejšími spory o smyslu českých dějin.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Imaginace a myšlení ve hře dějin.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
AUTOR Jiří Pechar

Imaginace a myšlení ve hře dějin je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Pechar. Přečtěte si s námi knihu Imaginace a myšlení ve hře dějin na excelsiorportofino.it

Imaginace a myšlení ve hře dějin - Pechar Jiří | Artforum ...

Imaginace a myšlení ve hře dějin Autor: Pechar, Jiří Nakladatel: Pulchra EAN: 9788075640123 ISBN: 978-80-756-4012-3 Popis: 1× kniha, vázaná, 336 stran, česky Rozměry: 12 × 19,5 cm Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Imaginace a myšlení ve hře dějin - Pechar Jiří | Artforum ...

Imaginace a myšlení ve hře dějin 281 CZK Nov ... S tématem imaginace souvisí ovšem i pasáž věnovaná Freudově interpretaci snů a vzpomínek z raného dětství, na kterou navazuje i úvaha o roli, jakou v určitých literárních dílech hrálo srovnání života a snu. V souvislosti s křesťanstvím a vírou Pechar vede také ...

Záhrada na balkóne.pdf

Sendivoj - Temný alchymista.pdf

Putovanie s Amálkou.pdf

Ptáci 3 (SVAZKY 3/I a 3/II).pdf

Jak trénovat mozek.pdf

Normandie.pdf

Radio.pdf

Zdravas´, Mária.pdf

Helena Vondráčková.pdf

Rose.pdf

Mumie z bažin.pdf

O králích a alchymistech.pdf

Vrásky času.pdf