Pozitivní řízení eBook

Excelsiorportofino.it Pozitivní řízení Image
POPIS

Kniha britské konzultantky učí asertivní komunikaci, jejíž významnou složkou je i umění oponovat druhým. Nejde však jen o asertivitu ve smyslu prosazování vlastních stanovisek, ale o její širší pojetí vytvářející pozitivní vztah ke spolupracovníkům, o umění tvůrčím způsobem je motivovat a vést.Vhodný doplněk - Paddy O'Brienová - AsertivitaPřeklad z angličtiny.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Pozitivní řízení.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
AUTOR Paddy O'Brienová

Pozitivní řízení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Paddy O'Brienová. Přečtěte si s námi knihu Pozitivní řízení na excelsiorportofino.it

Kompetenční spory: pozitivní kompetenční spor | Sbírka ...

Téma/žánr: vedoucí pracovníci - vůdčí osobnost - řídící práce - pozitivní myšlení - psychologie řízení - manažerské dovednosti, Počet stran: 368, Cena: 229 Kč, Rok vydání: 2017, Nakladatelství: Management Press

Průvodce pozitivní psychologií | Knihy Grada

4. §274 zákona 40/2009Sb. - Jízda pod vlivem vylučující způsobilost. S řešením jízdy pod vlivem návykových látek podle trestního zákoníku se můžeme v praxi setkat jen ve chvíli, kdy řidič způsobí pod vlivem třeba nehodu a je mu naměřena hodnota přesahující hodnoty platné u § 125c/ 1c) zákona 361/2000Sb. Zde řidiči následně v soudním řízení hrozí ...

Interní komunikace je nutnost!.pdf

Únos.pdf

Ústava České republiky.pdf

Smrt králů.pdf

Zdravá záda.pdf

Chytré dárky.pdf

Snoubenec mé sestry.pdf

Husitství a husité.pdf

Hravé diktáty 7.pdf

Řezy mozkem.pdf

Trestné právo v zdravotníctve.pdf