Soudní přezkum voleb eBook

Excelsiorportofino.it Soudní přezkum voleb Image
POPIS

Předkládaná publikace mapuje oblast soudního přezkumu voleb, jež byla naposledy komplexně zpracována v roce 1938. Kniha se nesnaží být souhrnným výkladem jednotlivých volebních zákonů, ale zaměřuje se na některé problematické instituty českého volebního práva a jejím vlastním jádrem je rozbor trojice typů řízení ve věcech voleb podle soudního řádu správního, tedy řízení ve věcech seznamů voličů, registrace a neplatnosti voleb. Autoři se neomezují pouze na výklad procesní a hmotněprávní úpravy, ale snaží se konfrontovat ji s dosavadní judikaturou a chápat ji v nezbytném kontextu ústavního práva a mezinárodněprávních závazků České republiky. Opomenuty nezůstávají ani historické kořeny, z nichž současná česká úprava volebního soudnictví vyrůstá, a inspirace zahraniční judikaturou i naukou. Kniha se tedy nesnaží postihnout celé volební právo, ale dané užší téma rozebírá od úrovně obecně teoretické až k praktickým tabulkám, jež mohou být nápovědou pro řešení praktických problémů, a je proto určena širokému spektru čtenářů od teoretiků ústavního a správního práva až po osoby zabývající se praktickým fungováním voleb v ČR.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Soudní přezkum voleb.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2006
AUTOR Vojtěch Šimíček

Soudní přezkum voleb je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vojtěch Šimíček. Přečtěte si s námi knihu Soudní přezkum voleb na excelsiorportofino.it

Soudní přezkum voleb - Pavel Molek, Vojtěch Šimíček ...

Soudní přezkum voleb do Parlamentu ČR Judicial review of elections to the Czech Parliament. Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou soudního přezkumu voleb v České republice, přičemž hlavní důraz je kladen na přezkum voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Na začátku diplomové práce je pojednáno o ...

SOUDNÍ PŘEZKUM, HLAVA VII - Zákon o volbách do ...

Politické strany a nezávislí kandidáti nemají možnost zkontrolovat výsledky voleb ve volebních obvodech, volebních krajích a celostátní výsledky voleb v termínech pro soudní přezkum. O výsledku voleb rozhodují úředníci Ministerstva vnitra, okresních úřadů a Českého statistického úřadu. 2.

Školský dejepisný atlas Slovensko.pdf

Malé dějiny Židů.pdf

Sandman: Domeček pro panenky.pdf

Póly.pdf

Psí poslání.pdf

Křížovky do kuchyně.pdf

Novelizovaný Zákon o správe daní a poplatkov 4/2009.pdf

Transformers: Nočné stretnutie.pdf

Surrealisti.pdf

7 návyků šťastných dětí.pdf

Základy marketingu.pdf

Doba jedová 2 (slovenský jazyk).pdf

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku.pdf

Najkrajšie rozprávky pre deti.pdf

V džungli.pdf

Hobiti, elfové, čarodějové.pdf

Klasické věnce.pdf

Pikantná kuchyňa Tex-Mex.pdf

Skandinávie.pdf

Konvalinkové vdovy.pdf