Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky 1. časť eBook

Excelsiorportofino.it Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky 1. časť Image
POPIS

V slovníkoch slovenského jazyka sa pod pojmom ošetrovateľstvo chápe odborná starostlivosť o chorých. Ošetrovateľstvo by však malo zahrňovať nielen odbornú starostlivosť o pacientov, ale aj komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zdraví i počas choroby o všetky vekové skupiny. Ukazuje sa, že ošetrovateľstvo nepredstavuje len praktické ošetrovateľské postupy, ale že ide o zložitý myšlienkový proces. Ošetrovateľský proces podmieňujú preventívne, diagnostické a terapeutické princípy a východiská jednotlivých medicínskych odborov, ako aj psychické, sociálne, etické, humánne, spoločenské, ekonomické, organizátorské, technické a iné hľadiská a podmienky starostlivosti o zdravie. Ošetrovateľstvo má aj nesmiernu morálno-etickú hodnotu pre človeka ako jedinca, a to predovšetkým pre jeho spokojnosť, aby mohol žiť bez obáv o seba, aby sa nebál, že zostane sám v bolestiach, utrpení a umieraní, aby nepociťoval obavy o svojich blízkych v najkritickejších chvíľach ich života. Špecifickosť ošetrovateľstva je v tom, že sa týka každého človeka od narodenia až do konca života. Práve preto plní jednu z najrozsiahlejších úloh zdravotníckej starostlivosti. Nesporný význam má aj v napredovaní a úspešnosti jednotlivých medicínskych odborov.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky 1. časť.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR Jana Boroňová

Trávit čas knihou Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky 1. časť! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky 1. časť a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha "Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. časť"

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. časť; Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. časť. Number of votes (0) Boroňová, Jana ISBN: 978-80-568-0170-3 Publisher: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trn.univ a VEDY, vydavateľstva SAV

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. časť - Jana ...

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. časť Jana Boroňová Veda , 2018

Nebojte sa hovoriť.pdf

Lírael.pdf

Šumavská strašidla.pdf

Královnina zajatkyně.pdf

Možnosti rozvoja pohybových schopností žiakov primárnej edukácie intervenčným programom.pdf

Detské aktivity.pdf

Stínomilné trvalky.pdf

Válečná smršť.pdf

Marketing v službách.pdf

Ako ukradnúť dračí meč.pdf

Rozprávky z lesa.pdf

Terakotová armáda.pdf

Mistři volantu 2.pdf

Popis staročeské apelativní deklinace.pdf