Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi eBook

Excelsiorportofino.it Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi Image
POPIS

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva novotomismus, II. vatikánsky koncil a pokoncilové obdobie. V záverečnej kapitole poukazuje na vplyv prirodzeného zákona na pozitívne právo Katolíckej cirkvi, konkrétne sleduje vplyv na kánonické manželské právo, ľudské práva v pozitívnom práve Katolíckej cirkvi a princíp kánonickej umiernenosti. Monografia komplexným spôsobom spracúva prirodzenoprávnu koncepciu vypracovanú Katolíckou cirkvou a vypĺňa tak vedeckú medzeru na túto tému v podmienkach Slovenskej a Českej republiky. Monografia môže byť užitočná nielen pre právnikov, ale aj pre teológov, z dôvodu vplyvu prirodzeného zákona Katolíckej cirkvi na pozitívne právo, nakoľko prirodzenoprávny charakter niektorých noriem kánonického práva má významné právne účinky, na ktoré je potrebné pri aplikácii kánonickoprávnych noriem pamätať.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
AUTOR Veronika Čunderlík Čerbová

Hledáte knihu Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Veronika Čunderlík Čerbová? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Kniha je uspořádána tak, aby si v ní něco svého našli čtenáři různých preferencí. Příznivci právní filozofie a teorie mohou věnovat pozornost a kritiku úvodním kapitolám, konfesionalisty a konstitucionalisty zaujmou více kapitoly III. až VI., komercionalisté a civilisté by mohli snad nalézt tematické zalíbení v ...

Prirodzenopravna teoria v prave katolickej cirkvi veronika ...

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi. Teoretik. Autor: Veronika Čunderlík Čerbová Vydavateľstvo: LEGES 2016 EAN: 9788075021304 Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv.

Trhlina.pdf

3D - Optické hlavolamy.pdf

Inovácie.pdf

Narodeniny.pdf

Kineziologická analýza sportovního pohybu.pdf

Smysl života a naše role v něm.pdf

Zdravotné cviky s riekankou v materskej škole.pdf

Vesmír.pdf

Fyzika II 2.díl.pdf

Vadí, nevadí.pdf

Barbie a tri mušketierky.pdf

Bakelitový svět.pdf

Szlovák társalgás.pdf

Tajomstvá tretej ríše.pdf