Poradca 10/2020 – Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom eBook

Excelsiorportofino.it Poradca 10/2020 – Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom Image
POPIS

Vzhľadom na dve podstatné novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj prinášame komentár k tomuto zákonu. Výstavba nových domov a bytových domov v tomto období výrazne napreduje, čo predstavuje nielen pre mestá ale i obce zvýšené nároky a náklady na vybudovanie sociálnej a technickej infraštruktúry.Poradca 10/2020 obsahuje úplné znenie zákonov po ostatnej novele s komentárom a príspevky k aktuálnym zmenám.- Zákon o miestnom poplatku za rozvoj – komentár- Kataster nehnuteľností- Ochrana spotrebiteľa- Zmeny v sociálnom poistení- Sponzorské a reklamy v ZDPPotreba miest a obcí mať finančný nástroj bola v minulosti deklarovaná zástupcami územnej samosprávy, predovšetkým predstaviteľmi krajských miest. Narastajúca výstavba najmä vo väčších mestách Slovenska vyvoláva potreby budovania ďalšej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v rozpočtoch jednotlivých samospráv. Vo viacerých prípadoch sa objavoval nátlak na podnikateľov, ktorý nie je vždy bol v súlade s právnym poriadkom, zásadami výkonu verejnej správy a nariadenia obcí a miest spôsobovalo podnikateľom výdavky, ktorých výška sa nie vždy dala vopred aspoň približne odhadnúť. Navyše, náklady boli často ešte vyššie, spočívajúce v umelom predlžovaní stavebného konania, kým príslušná obec alebo mesto ako stavebný úrad nedosiahli svoje. V tejto oblasti dochádzalo ku korupčnému konaniu a celá oblasť developingu bola stavaná do dosť neprehľadného svetla. Preto bolo vo všeobecnom záujme, verejnom aj podnikateľskom, aby daná oblasť dostala aspoň rámcovú právnu úpravu, ktorá ustanovila základné pravidlá pre zavedenie finančného nástroja pre samosprávu, jeho správy, vyberania a platenia. Navyše obce, ktoré sa rozhodnú daný poplatok zaviesť, budú nútené vypracovať základnú „ekonomiku“ územia, ktoré bude určené na zastavanie a dostanú tak prehľad o tom, čo môžu ponúkať alebo očakávať a aké následky to môže vyvolať. Z týchto dôvodov bol zavedený miestny poplatok za rozvoj.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Poradca 10/2020 – Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2020
AUTOR none

Trávit čas knihou Poradca 10/2020 – Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Poradca 10/2020 – Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Knihy > Odborná a náučná > Ekonomika a právo > Verejné ...

Poradca č. 10 / 2020 - Zákon o miestnom ... Vzhľadom na dve podstatné novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj prinášame komentár k tomuto zákonu. ... 4,80 € 3,36 €

Poradca č. 5 / 2017

Poradca 10 2020 Poplatok za rozvoj -- zákon po novelách s komentárom ; Potreba miest a obcí mať finančný nástroj bola v minulosti deklarovaná zástupcami územnej samosprávy, predovšetkým predstaviteľmi krajských miest. Narastajúca výstavba najmä vo ...

Pečieme s láskou.pdf

Vojenské odívání.pdf

Od omylů k nadějím.pdf

Obchodní zákoník.pdf

Práce jako duchovní úkol.pdf

Tisíc polievok z celého sveta.pdf

Křížem krážem po českých a moravských horách.pdf

Zvieratá v džungli.pdf

Neochvějný.pdf

Zákony 2015/III (CZ).pdf

Art Cult.pdf

Cipísek.pdf

Bobík na farme.pdf

Urgentní zdravotní péče.pdf

Křídové barvy natřou všechno.pdf

Zubaté slnko.pdf

Počátek.pdf