Smluvní licence v autorském právu eBook

Excelsiorportofino.it Smluvní licence v autorském právu Image
POPIS

Monografie přináší ucelený pohled na problematiku smluvních licencí v autorském právu. V první části je podán výklad českého licenčního práva v oblasti autorskoprávní, a to především formou popisu a rozboru současné zákonné úpravy (především typové autorskoprávní licenční smlouvy), uvedení širších souvislostí a úvah de lege lata. Část druhá se věnuje smluvní licenci v audiovizuální produkci, a to nejen dle českého autorského práva, nýbrž i dle některých autorskoprávních úprav zahraničních (zejména Velké Británie a Irska, USA, Francie a Německa). Práce dále obsahuje přehled současného stavu mezinárodní a komunitární autorskoprávní úpravy v oblasti tvorby audiovizuálních děl a rovněž se zabývá otázkou vlastnictví autorského práva k audiovizuálním dílům z pohledu mezinárodního práva soukromého.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Smluvní licence v autorském právu.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
AUTOR Pavel Tůma

Trávit čas knihou Smluvní licence v autorském právu! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Smluvní licence v autorském právu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Licenční smlouva v autorském právu | Digitální repozitář UK

Abstrakt (anglicky) (157.8Kb) Posudek vedoucího (1.242Mb) Posudek oponenta (108.0Kb)

Právní úprava databází (III.) | pravoit.cz

Smluvní licence v autorském právu. 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2007. str. VII. 4 Výklad o platné a úinné úpravě licenní smlouvy logicky koní způsoby zá niku právního vztahu touto smlouvou založeného. Následuje již zmíněný exkurz ke smlouvě o dílo a jejímu vztahu k licenní smlouvě.

Bez šatů lehčí.pdf

Lovec.pdf

Zombie z jeskyně.pdf

Srdce šamana.pdf

Smrtící ostří.pdf

Faraoni a kouzelníci.pdf

Rok nesnází.pdf

Bible - Překlad 21. století včetně Deuterokanonických knih.pdf

Děla u Cassina.pdf

Včielka Elka.pdf

Byli jsme Amerika.pdf

Intonační cvičení.pdf