Archeologický atlas pravěké Evropy eBook

Excelsiorportofino.it Archeologický atlas pravěké Evropy Image
POPIS

Výjimečný projekt, který inicioval prof. Miroslav Buchvaldek a na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni. Na podkladových materiálech se podíleli odborníci z celé Evropy v průběhu let 1995-2003. Atlas podává přehled vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur s vyznačením nalezišť po celé Evropě. Je členěn do dvou částí: první obsahuje 27 barevných složených map velkého formátu znázorňujících rozšíření kultur v Evropě od paleolitu po dobu laténskou. Druhá část mj. obsahuje na osm set malých map s rozšířením kultur a významnými nalezišti v jednotlivých, abecedně členěných zemích Evropy. Čtenáři zde naleznou hlavní principy datování, rejstříky názvů kultur a nalezišť a zejména velmi cenný kompletní seznam odkazů na literaturu k jednotlivým lokalitám. Obsáhlý atlas je určen odborníkům, vysokoškolským studentům i zájemcům o archeologii z řad širší veřejnosti.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Archeologický atlas pravěké Evropy.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
AUTOR Andreas Lippert

Trávit čas knihou Archeologický atlas pravěké Evropy! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Archeologický atlas pravěké Evropy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. | FFUK PRAHA | Ústav pro ...

Archeologický atlas pravěké Evropy + CD + příloha map - kolektiv autorů . Výjimečný projekt, který inicioval prof. Miroslav Buchvaldek a na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni.

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. | FFUK PRAHA | Ústav pro ...

Vítejte na stránkách Archeologického atlasu ČR! Jejich cílem je představit Vám nejzajímavější archeologické památky na našem území a umožnit Vám je navštívit.

Česká středověká šlechta.pdf

Direct Marketing.pdf

Život a smrt Jany z Arku.pdf

Rivers of Babylon 1 - 3 (Kolekcia).pdf

Navěky.pdf

Putovanie po Amerike.pdf

Drsný střed Evropy IV.pdf

Zuzanka a psíček Flíček.pdf

Alchymista.pdf

Ledové království: Polární záře - Cestovní deník.pdf