Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom eBook

Excelsiorportofino.it Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom Image
POPIS

Druhé doplnené a aktualizované vydanieV súčasnosti je často potrebné analyzovať právne vzťahy s cudzím prvkom a riešiť právne problémy s tým spojené.Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach. Účelom je takisto vytvoriť podklad pre prednáškovú a pedagogickú činnosť.Publikácia je zameraná predovšetkým na európske predpisy, ktoré v súčasnosti z veľkej časti pokrývajú úpravu uvedenej problematiky. Výklad je doplnený o základnú relevantnú rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora Európskej únie a národných súdov.Keďže prvé vydanie tejto publikácie je už vypredané a úprava právomoci, uznávania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach sa výrazne zmenila (od 15.januára 2015 sa aplikuje nové nariadenie č.1215/2012), bolo po úprave, doplnení a aktualizácii pristúpené k príprave tohto druhého vydania.Publikácia je určená študentom právnických fakúlt, no môže poslúžiť aj odbornej verejnosti (advokátom, sudcom, vyšším súdnym úradníkom) ako úvod do problematiky obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov s cudzím prvkom.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
AUTOR Pavel Lacko

Hledáte knihu Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Pavel Lacko? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Základné informácie o rozhodcovských súdoch - Ministerstvo...

Obchodné meno : Právna forma : štátny podnik akciová spoločnosť európska spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným verejná obchodná spoločnosť komanditná spoločnosť samostatne podnikajúca fyz. osoba družstvo jednoduchá spoločnosť na akcie európske družstvo európske zoskupenie hosp...

Európsky portál elektronickej justície - Podanie na súd

Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč.

Medzinárodné vzťahy.pdf

Ženy, které čtou, jsou nebezpečné.pdf

K2.pdf

Věnujte mi valčík.pdf

Milujem hudbu: Baletná hudba.pdf

Neodolateľné krémové múčniky.pdf

Největší záhady středomoří.pdf

Onemocnění žaludku a dvanáctníku.pdf

Lekce lásky.pdf

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II.pdf

Mrtvola v rokli.pdf

Princezny - Vodové omalovánky se štětcem.pdf

Karel Gott ve spárech STB.pdf

Pravda mistrů.pdf

Škola dobra a zla 4.pdf

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl.pdf