Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť) eBook

Excelsiorportofino.it Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť) Image
POPIS

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. a 6. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu a motivačné prvky sú podobné ako v učebniciach pre predchádzajúce ročníky.Učivo je spracované podľa ŠVP (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu. Obsah učebnice zodpovedá obsahu predpísanému učebnými osnovami a vytvára predpoklady na splnenie výstupných požiadaviek sformulovaných v odporúčanom vzdelávacom štandarde.Učebnica je schválená a hradená Ministerstvom školstva SR.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť).pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
AUTOR Ján Žabka

Hledáte knihu Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Ján Žabka? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Matematika 9 pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník ...

Všetky informácie o produkte Matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 1. časť Ján Žabka Pavol Černek, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 1. časť Ján Žabka Pavol Černek.

Kniha: Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s ...

Všetky informácie o produkte Matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 1. časť Ján Žabka Pavol Černek, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 1. časť Ján Žabka Pavol Černek.

Glaukómy u detí.pdf

Smutnej konec jedný epochy.pdf

Myslivcovy příběhy.pdf

Děvče na ocet.pdf

Německá armáda za první světové války.pdf

Srdce v ohni.pdf

Pilates a jóga pro sportovce.pdf

Michael.pdf

Fyzika smutku.pdf

Sezónní ovoce v naší kuchyni.pdf

Zmizelé Čechy - Ústí nad Labem.pdf

Novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní.pdf

Finančný trh.pdf

Snímací ortodontické přístroje.pdf

Nepokoj.pdf