Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť) eBook

Excelsiorportofino.it Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť) Image
POPIS

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. a 6. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu a motivačné prvky sú podobné ako v učebniciach pre predchádzajúce ročníky.Učivo je spracované podľa ŠVP (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu. Obsah učebnice zodpovedá obsahu predpísanému učebnými osnovami a vytvára predpoklady na splnenie výstupných požiadaviek sformulovaných v odporúčanom vzdelávacom štandarde.Učebnica je schválená a hradená Ministerstvom školstva SR.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť).pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
AUTOR Ján Žabka

Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Žabka. Přečtěte si s námi knihu Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Učebnica - 2. časť) na excelsiorportofino.it

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s ...

Kupte knihu Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom od Ján Žabka, Pavol Černek na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s ...

pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom ... Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodu-kovať bez súhlasu majiteľa práv. Prvé vydanie, 2010 ISBN. 3 Milí žiaci, v tomto školskom roku získate ďalšie poznatky z chémie. Vaše vedomosti

Prázdniny v Evropě.pdf

Princezné dávnoveku.pdf

Poloniny, Vihorlat, Zemplínska šírava 1:50 000.pdf

Peking 2008.pdf

Velké putování Vlase a Brady.pdf

Digitální fotografie pro pokročilé.pdf

Všetci to vedia.pdf

Občiansky zákonník.pdf

Přirozená bdělost.pdf

Jak se stal kozel zahradníkem.pdf

Podfuk s diamanty.pdf

Uplatňování DPH.pdf

Pohádkové minimuzikály pro děti.pdf

Lekárky.pdf

Hotel Guide 2005.pdf

Sabriel.pdf