Koordinačné schopnosti vo futbale eBook

Excelsiorportofino.it Koordinačné schopnosti vo futbale Image
POPIS

Kniha Koordinačné schopnosti vo futbale je vysokoškolská učebnica pre budúcich futbalových trénerov, študentov športovej špecializácie futbal na FTVŠ UK a prakticky všetkých hráčov futbalu, ktorí chápu úzky vzťah medzi koordinačnými schopnosťami a hernými zručnosťami.V úvode knihy sa autor venuje hlavne vývojovým trendom v súčasnom modernom futbale a analýze pohybového obsahu hry hráča počas zápasu. Ako základ je beh a jeho rôzne varianty. Tomu sa venuje abeceda behu a špeciálna bežecká príprava.V ďalších kapitolách sú analyzované konkrétne koordinačné schopnosti, ich formy a metódy rozvoja a diagnostika úrovne týchto schopností.Tréningová časť knihy poskytuje komplex cvičení na rozvoj koordinácie a príklady tréningových jednotiek, napríklad aj s rôznymi pomôckami.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Koordinačné schopnosti vo futbale.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Miroslav Holienka

Trávit čas knihou Koordinačné schopnosti vo futbale! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Koordinačné schopnosti vo futbale a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Koordinačné schopnosti vo futbale (Miroslav ...

schopnosti vo futbale, rýchlostné schopnosti vo futbale, koordinačné schopnosti vo futbale, fyziologická charakteristika, primárne zabezpečenie pre herný výkon, sekundárne zabezpečenie energie pre herný výkon, adaptácia hráča na vytrvalostné zaťaženie, na silové zaťaženie, rýchlostné

Koordinačné schopnosti vo futbale - Miroslav Holienka ...

Tréningový program „Akadémie FC Petržalka" pre jednotlivé vekové kategórie Futbalová akadémia FC Petržalka sa riadi vo svojej práci zásadou, že aj v menších kluboch je možné vychovať a rozvíjať talentovaných hráčov, ak sa tam robí systematicky a efektívne a pracujú tam odborní a obetaví tréneri a funkcionári a v klube sa uplatňuje správna metodika výchovy ...

Souboj titánů.pdf

Tupohlaví tyrani.pdf

Andělé: Setkání s anděly.pdf

Patologická fyziologie.pdf

Kniha džungle džunglovaté.pdf

Jenštejn.pdf

Moby Dick.pdf

Námorné a riečne právo.pdf

Bereme, co je.pdf

Šalamounovi andělé.pdf

Oáza duše.pdf

Statočnosť.pdf

Odhalení.pdf

Tom a jeho zvieratká.pdf

Hříšný slib.pdf