Medzinárodné vzťahy - Medzinárodná politika eBook

Excelsiorportofino.it Medzinárodné vzťahy - Medzinárodná politika Image
POPIS

Cieľom predkladanej publikácie je podať ucelený výklad základných problémov súčasných medzinárodných vzťahov z hľadiska teórie i z hľadiska praxe. Tomu zodpovedá i štruktúra textu. V prvých dvoch kapitolách je pozornosť venovaná teórii medzinárodných vzťahov, všeobecnému výkladu základných pojmov a kategórií, zahraničnej politike a diplomacii. V nasledujúcej časti publikácia poskytuje prehľad najdôležitejších medzinárodných organizácií z hľadiska politického a čiastočne ekonomického. V štvrtej kapitole je kompletný výklad medzinárodných vzťahov po druhej svetovej vojne a v poslednej, piatej kapitole sú vystihnuté základné problémy a predpokladané smery vývoja súčasných medzinárodných vzťahov a tvorby nového politického systému.  Text je prispôsobený podmienkam štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Medzinárodné vzťahy - Medzinárodná politika.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
AUTOR Ján Liďák

Medzinárodné vzťahy - Medzinárodná politika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Liďák. Přečtěte si s námi knihu Medzinárodné vzťahy - Medzinárodná politika na excelsiorportofino.it

Medzinárodné ekonomické vzťahy ~ Ekonómia - Referáty ...

Rozlišujeme medzinárodné ekonomické subjekty originálne a odvodené. Originálne subjekty sú národné ekonomiky. Medzi národnými ekonomikami sa utvárajú medzinárodné ekonomické vzťahy a od nich sa sprostredkovane odvodzujú odvodené medzinárodné ekonomické subjekty, zoskupenia (napr. Svetová obchodná organizácia, WTO).

Medzinárodné sankcie - Ministerstvo zahraničných vecí a ...

Medzinarodné vzťahy, diplomacia a politika. 69 likes. Stránka o medzinarodných vzťahoch, diplomacii a politike. Miesto pre konštruktívnu kritiku a názory. Bez propagandy, na všetkom može byť ničo...

Podivousek - Lapač písní.pdf

Žiadosť o priateľstvo.pdf

Ochranné hráze na vodních tocích.pdf

Česká malba generace 90.let 20.století / Czech Paiting of the 1990s Generation.pdf

Angličtina nielen pre samoukov - CD.pdf

Antonin Kratochvil - Persona.pdf

Skalky a skalničky.pdf

Fužinské blues.pdf

Tajný kruh: Lov.pdf

Ústavné právo hmotné.pdf

Vánoční tajemství.pdf

Nekonvenční metody řešení ekonomických a manažerských úloh.pdf

Němčina pro číšníky a kuchaře.pdf