Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ eBook

Excelsiorportofino.it Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ Image
POPIS

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 6. ročník ZŠ.Dielo je v súlade so ŠVP. Dielo je odporúčané MŠVVaŠ SR.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
AUTOR Jarmila Krajčovičová

Trávit čas knihou Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ! Na našem webu excelsiorportofino.it najdete knihu Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1 ...

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení) a presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice.

6. ročník ZŠ - ŠPÚ

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ - Jarmila Krajčovičová . Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ.

Západné Tatry - Roháče - turistická mapa č. 112.pdf

Hello Kitty - Moji najlepší kamaráti.pdf

Vojáci a válečníci.pdf

Princezna: Knížka na celý rok 2017.pdf

Kam se poděl Jeníček?.pdf

Recepty zo života 34.pdf

Kdyby dinosauři žili dnes.pdf

Matematika stavebního spoření.pdf

Incident v Čechách.pdf

Island.pdf

Římané: Vlčí zlato.pdf

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy.pdf

Orchidey.pdf

Tři příběhy.pdf