Dane, účtovníctvo, odvody 2/2018 eBook

Excelsiorportofino.it Dane, účtovníctvo, odvody 2/2018 Image
POPIS

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novela daňového poriadku, Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2018, Daňové termíny, Účtovanie sociálneho fondu, Daňová strata FO, Opravné položky, Odpisovanie HM obstaraného v roku 2017, Platenie preddavkoch FO, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, ....

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Dane, účtovníctvo, odvody 2/2018.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
AUTOR none

Hledáte knihu Dane, účtovníctvo, odvody 2/2018? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu excelsiorportofino.it

Dane uctovnictvo odvody 2 2018 levně | Blesk zboží

Dane, účtovníctvo, odvody 6/2018 - Poradca s.r.o. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zmeny v praxi. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení doplnila podmienky pre výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prebratím jednotlivých ustanovení smernice (EÚ) 2016/2341 a smernice 2014/50/EÚ.

Poistné, odvody a mzdy - Dane a účtovníctvo v praxi ...

Dane a účtovníctvo 2/2018 Limitované položky upravujúce základ dane právnickej osoby, Zdanenie investovaného kapitálu vo vlastníctve fyzických osôb, Budovy a stavby v zákone o dani z príjmov, Poskytovanie, účtovanie a zdaňovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2018,...

Závoj Isidin.pdf

Deník věčné dietářky.pdf

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.pdf

Barbie ve filmu.pdf

U nás v Evropě.pdf

Caesar a Kleopatra.pdf

Zabime Parkinsona, páni!.pdf

Zámky na Loiře - kapesní průvodce.pdf

Akvarijní rybičky.pdf

Překladová čeština a její charakteristiky.pdf

Rocková kytara III.pdf