Účetnictví pojišťoven eBook

Excelsiorportofino.it Účetnictví pojišťoven Image
POPIS

Publikace ve 2. aktualizovaném a přepracovaném vydání podává ucelený přehled účetnictví pojišťoven, s důrazem na účetní uzávěrku a obsahové vymezení jejích položek účetní metody a jejich použití, směrnou účtovou osnovu, popřípadě České účetní standardy. Zařazeny jsou také informace o relevantním právu Evropských společenství nebo o uplatňování Mezinárodních účetních standardů v souladu s nařízením ES. Uvedeny jsou rovněž základní informace o účetnictví zdravotních pojišťoven. To vše s komentářem, popřípadě příklady vztahujícími se ke změnám, ke kterým došlo od 1. vydání publikace v roce 1997 od osvědčené autorské dvojice. Publikace je tím určena kromě účetních pojišťoven, zdravotních pojišťoven, zdravotních pojišťoven, auditorům, zaměstnancům územních finančních orgánů, studentům středních škol nebo vysokých škol, ale i ostatním zájemcům.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Účetnictví pojišťoven.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
AUTOR Jana Hornigová

Účetnictví pojišťoven je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Hornigová. Přečtěte si s námi knihu Účetnictví pojišťoven na excelsiorportofino.it

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven od 1.1.2017 - BKP ...

Vyhláška č. 502/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Seznam pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven ...

Komparace metodických přístupů v účetnictví podnikatelských subjektů, bank a pojišťoven v České republice 135 nictví pojišťoven, neboť banky, ale i pojišťovny (od roku 2 006) jsou povinny předkládat centrální bance celou řadu specifi ckých výkazů (kromě účet-ních jsou to statistické, výkazy v devizové oblasti

Katalog přípravků na ochranu sadů a vinic 2014.pdf

C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc.pdf

Příručka správné hygienické praxe.pdf

Plány a touhy.pdf

Trilogie Kmotr Mrázek (komplet).pdf

Nový pomocník z matematiky 8 – 2. časť.pdf

Velký atlas oblaků.pdf

Čínské písmo.pdf

YES! Angličtina - nová maturita - základná úroveň + DVD + CD (B1).pdf

Sto básní.pdf

Diplomatický slovník anglicko-slovenský, slovensko-anglický.pdf

Naša planéta.pdf