Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ eBook

Excelsiorportofino.it Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ Image
POPIS

Pracovný zošit v elektronickej forme presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice. Je elektronickou verziou tlačeného Pomocníka zo slovenského jazyka 7. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo slovenského jazyka 7. ročníka v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Žiaci sa tu stretnú so zaujímavými rubrikami (Slovníček, Maľované čítanie, Osobnosti, Pamätníček) aj opakovacími a precvičovacími časťami (Na stupni víťazov). CD je vhodné pre interaktívne tabule podporujúce formát pdf.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
AUTOR Jarmila Krajčovičová

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jarmila Krajčovičová. Přečtěte si s námi knihu Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ na excelsiorportofino.it

Pomocník SJ - 7 ZŠ a 2 GOŠ - Orbis Pictus Istropolitana

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocníka zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení) a presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice.

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2 ...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka komunikačnú metódu.

Krby a kachľové pece.pdf

4 další týdenní plány pro zhubnutí.pdf

Žite svoje sny.pdf

Včielka Maja - Knižka so samolepkami.pdf

Ham a mňam 3.pdf

Encyklopédia homeopatie.pdf

Luštění na cesty (BOX).pdf

Lázeňské naděje.pdf

Kalif bocianom / Syn Virgilia Timára.pdf

Môj potkan a ja.pdf

Architekti SIAL.pdf

Iveta & sladká Francie.pdf