Nový občanský zákoník eBook

Excelsiorportofino.it Nový občanský zákoník Image
POPIS

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Revoluce v občanském právu se nevyhnula ani dědickému právu, kterému je věnována čtvrtá část. Čtenář se seznámí s možnými pořízeními pro případ smrti, tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel též povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění. V rámci pojednání o přechodu pozůstalosti na dědice vysvětlíme nabytí dědictví, správu pozůstalosti a její soupis, potvrzení a rozdělení pozůstalosti i problematiku dluhů přecházejících na dědice. Poslední část zaměřujeme na problematiku zcizení dědictví.

INFORMACE

NÁZEV SOUBORU Nový občanský zákoník.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
AUTOR Monika Novotná

Nový občanský zákoník je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Monika Novotná. Přečtěte si s námi knihu Nový občanský zákoník na excelsiorportofino.it

Nový občanský zákoník a nájemní vztahy | epravo.cz

Nový občanský zákoník a nájemní vztahy. Nejpozději k nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku (dále také jen jako „NOZ") čeká odbornou, ale i laickou veřejnost, nelehký úkol seznámit se s tímto rozsáhlým předpisem, uvědomit si zaváděné novinky a jejich dopady.

Nový Občanský zákoník (úplné znění) - Podnikatel.cz

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ"), který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014 přináší některé změny v souvislosti s nájmem bytu oproti dosavadní právní úpravě. Přičemž ustanoveními NOZ se budou řídit právní poměry týkající se nejen nájmu bytu, k němuž došlo po nabytí ...

Rozprávky ostrihané na ježka.pdf

Tykáme si se psem.pdf

Od knížat ke králům.pdf

Novelizovaný Zákonník práce do vrecka.pdf

Dejiny umenia od A po Z.pdf

Dějiny Afriky.pdf

Dane a Účtovníctvo 11/2014.pdf

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky.pdf

Poviedka 1996.pdf

Krehká rovnováha.pdf

Účetní výkazy v praxi.pdf

Dětské luštění: Vzhůru za zážitky.pdf